Follow
Aiste Balzekiene
Title
Cited by
Cited by
Year
Multilevel analysis of climate change risk perception in Europe: Natural hazards, political contexts and mediating individual effects
JM Echavarren, A Balžekienė, A Telešienė
Safety Science 120, 813-823, 2019
592019
Education for environmental citizenship and responsible environmental behaviour
D Goldman, R Hansmann, J Činčera, V Radović, A Telešienė, ...
Conceptualizing environmental citizenship for 21st century education, 115-137, 2020
462020
Rizikos suvokimas: sociologinė konceptualizacija ir visuomenės nuomonės tyrimo metodologinės prielaidos
A Balžekienė
FilosoFija. sociologija 20 (4), 217-226, 2009
342009
Klimato kaita: socialinio rizikos suvokimo ir žiniasklaidos diskurso Lietuvoje konfigūracijos
A Balžekienė, A Telešienė, L Rinkevičius
Sociologija. Mintis ir veiksmas 22, 5-19, 2008
252008
Vulnerable and insecure? Environmental and technological risk perception in Europe
A Balžekienė, A Telešienė
Green European, 31-55, 2016
232016
Ekologinių ir technologinių rizikų suvokimas: Lietuvos visuomenės požiūriai ir nuostatos
A Balžekienė, E Butkevičienė, L Rinkevičius, V Gaidys
Filosofija. Sociologija 20 (4), 237-249, 2009
23*2009
Daugiakultūrio ir daugiakalbio ugdymo prielaidos bei problemos etniškai mišriame regione
A Balžekienė, A Lapienienė, G Merkys, A Telešienė
Etniškumo studijos. Vilnius: Eugrimas, 2008, nr. 1-2, 2008
212008
Explaining private and public sphere personal environmental behaviour
A Balžekienė, A Telešienė
Socialiniai mokslai, 7-19, 2011
172011
Lietuvos ir Nyderlandų šeimos politikos priemonių ir jų prieinamumo lyginamoji analizė
G Marcinkevičiūtė, A Balžekienė
Public Policy and Administration 13 (1), 80–94-80–94, 2014
152014
Mokymosi prieinamumas Vilniaus rajono gyventojams
G Merkys, S Balčiūnas, A Balžekienė, A Lapienienė, Ž Pauliukaitė, ...
Užsakovas–Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Search in, 2006
142006
Socialinis branduolinės rizikos suvokimas: teorinės įžvalgos ir jų refleksija Lietuvos visuomenės požiūriuose į Ignalinos AE
A Balžekienė
142006
The Influence of Biographical Situational Factors upon Environmental Activist Behaviour: Empirical Evidence from CEE Countries
A Telešienė, A Balžekienė
Sociální studia, 159–178, 2015
122015
COVID-19 rizikos suvokimas ir socialiniai daugikliai Lietuvoje
A Telešienė, A Balžekienė, A Budžytė, E Zolubienė
Filosofija. Sociologija 32 (2), 95-104, 2021
112021
International Comparative Surveys in Risk Perception Research: Data Sets, Construction of Questionnaires, and Analytical Dimensions
A Balžekienė
Researching Risk and Uncertainty: Methodologies, Methods and Research …, 2019
92019
Methodological Framework for Analyzing Social Impact of Technological Innovations.
A Balžekienė, E Butkevičienė, A Telešienė
Social Sciences (1392-0758) 59 (1), 2008
92008
Food risk perceptions, purchasing behaviour and culture of fear
A Balzekiene, A Telesiene, E Butkeviciene
Corvinus Journal of Sociology and Social Policy 5 (1), 2014
72014
Nuclear risk perceptions in Lithuanian society: theoretical approaches and empirical insights
A Balžekienė, L Rinkevičius
Socialiniai mokslai, 10-20, 2006
72006
The Role of environmental attitudes in explaining public perceptions of climate change and renewable energy technologies in Lithuania
A Balžekienė, A Budžytė
Sustainability 13 (8), 4376, 2021
62021
Public perceptions of institutional responsibility in climate change risk in Baltic Nordic countries
A Budžytė, A Balžekienė
Journal of security and sustainability issues 7, 675-684, 2018
62018
Global issues, local solutions: Sociological analysis of public risk perceptions and attitudes to nuclear waste disposal
A Balžekienė, L Rinkevičius
Socialiniai mokslai, 42-47, 2002
62002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20