Vincentas Lamanauskas
Vincentas Lamanauskas
Professor, Chief Researcher, Vilnius University Siauliai Academy, Lithuania
Patvirtintas el. paštas lamanauskas.puslapiai.lt - Pagrindinis puslapis
Pavadinimas
Cituota
Cituota
Metai
Natural science education in contemporary school
V Lamanauskas
Siauliai: Siauliai University Press, 514p, 2003
592003
Lithuanian university students’ knowledge of biotechnology and their attitudes to the taught subject
V Lamanauskas, R Makarskaitė-Petkevičienė
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education 4 (3), 269-277, 2008
562008
Integrated science education in the context of the constructivism theory: Some important issues
V Lamanauskas
Problems of Education in the 21st Century 25, 5, 2010
342010
Development of scientific research activity in university: A position of the experts
V Lamanauskas, D Augienė
Procedia-Social and Behavioral Sciences 167, 131-140, 2015
312015
Evaluating the educational value and usability of an augmented reality platform for school environments: some preliminary results
V Lamanauskas, C Pribeanu, R Vilkonis, A Balog, D Iordache, ...
Proceedings of 4th WSEAS/IASME International Conference on Engineering …, 2007
312007
Senior pupils' views and approach to natural science education in Lithuania and Latvia
V Lamanauskas, J Gedrovics, J Raipulis
Journal of Baltic science education, 13-23, 2004
312004
Exploring the usage of social networking websites: perceptions and opinions of Romanian university students
DD Iordache, V Lamanauskas
Informatica Economică 17 (4), 18-25, 2013
292013
Exploring the usefulness of social networking websites: a multidimensional model
C Lamanauskas, V., Slekiene, V., Balog, A., Pribeanu
Studies in Informatics and Control 22 (2), 175-184, 2013
272013
Gamtamokslinis ugdymas pradinėje mokykloje
V Lamanauskas
262013
Ugdymas: aksiomatinis ir sisteminis aspektai
V Lamanauskas
Vilnius: Ciklonas, 2004
262004
Švietimo monitoringo įvadas
V Lamanauskas
Mokomoji knyga. Šiauliai: Lucilijus, 2004
252004
Fizinis aktyvumas kaip sveikatą sąlygojantis veiksnys: socioedukaciniai aspektai
V Lamanauskas, J Armonienė
Gamtamokslinis ugdymas, 18-29, 2011
232011
A Multidimensional Model for the Exploration of Negative Effects of Social Networking Websites as Perceived by Students
V Balog, A., Pribeanu, C., Lamanauskas, V., Šlekienė
Journal of Baltic Science Education 12 (3), 378-388, 2013
222013
Aukštesniųjų klasių moksleivių sveikos gyvensenos samprata
V Lamanauskas, J Armonienė
Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje. XVIII nacionalinės …, 2012
222012
A cross-national study of prospective elementary and science teachers' creativity styles
A Šorgo, V Lamanauskas, SŠ Šašić, M Kubiatko, P Prokop, J Fančovičova, ...
Journal of Baltic Science Education 11, 285-292, 2012
212012
Scientific research activity of students pre-service teachers of sciences at university: The aspects of understanding, situation and improvement
V Lamanauskas, D Augienė
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education 13 (1), 223-236, 2017
192017
Social capital on Facebook as perceived by Lithuanian university students: a multidimensional perspective
C Pribeanu, A Balog, V Lamanauskas, V Šlekienė
Journal of Baltic Science Education 14, 132-141, 2015
192015
Nuo kokybės valdymo prie valdymo kokybės: sisteminis požiūris
V Lamanauskas
Švietimas: politika, vadyba, kokybė/Education Policy, Management and Quality, 1, 2009
192009
Universiteto studentų karjeros supratimas, darbo vertybių, kompetencijų ir studijų įtakos profesinei karjerai vertinimas
V Lamanauskas, D Augienė
Švietimas: politika, vadyba, kokybė 7, 8-26, 2015
182015
Usage of Facebook by University Students in Romania and Lithuania: A Comparative Study.
DD IORDACHE, C Pribeanu, V Lamanauskas, L Raguliene
Informatica Economica 19 (1), 2015
172015
Sistema negali atlikti operacijos. Bandykite vėliau dar kartą.
Straipsniai 1–20