Follow
Vladas Žulkus
Vladas Žulkus
Klaipėda University, Institute of Baltic Region History and Archaeology
Verified email at ku.lt
Title
Cited by
Cited by
Year
Kuršiai Baltijos jūros erdvėje
V Žulkus
Versus aureus, 2004
582004
Viduramžių Klaipėda: miestas ir pilis, archeologija ir istorija:[Klaipėdai-750]
V Žulkus
Žara, 2002
302002
Lietuvos archeologija
A Girininkas, V Žulkus
Versus aureus, 2009
212009
Die Völkerwanderung und die Westbalten die entstehung der kuren
V Žulkus
Archaeologia Baltica 4, 89-108, 2000
202000
What did the Order‘s brothers eat in the Klaipėda castle?(The Historical and zooarchaeological data)
V Žulkus, L Daugnora
Archaeologia Baltica 12, 74-87, 2009
192009
Palangos viduramžių gyvenvietės
V Žulkus
Klaipėdos universiteto. Vakarų Lietuvos ir Prūsijos Istorijos Centras, 1997
191997
Baltische Funde an den westlichen Ostseekϋsten
V Žulkus
Archaeologia Baltica: The Balts and their Neighbours in the Viking Age 2 …, 1997
151997
Vakarų baltai gotų-gepidų migracijoje (I-IV a.)
V Žulkus
Lietuvininkų kraštas. Kaunas 93, 1995
141995
Palanga in the Middle Ages
V ŽULKUS
Ancient Settlements, 2007
132007
Žemaitijos istorija
A Butrimas, V Žulkus, A Nikžentaitis, V Vaivada, E Aleksandravičius
Vilnius, 1997
121997
Drowned Early Mesolithic landscapes on the Baltic Sea bed in the Lithuanian waters
V Žulkus, A Girininkas
Journal of Environmental Science and Engineering B 3, 274-289, 2014
112014
Lietuvos pajūrio žemės viduramžiais
V Žulkus, L Klimka
Mokslas, 1989
111989
Tarpgentinės dykros ir mirusiųjų pasaulis baltų pasaulėžiūroje
V Žulkus
Vakarų baltų archeologi ja ir istorija. Klaipėda, 107-116, 1989
111989
The lower reaches of the Nemunas (Memel) and Prieglius (Pergel): the settlement situation at the lower reaches in the 6th-11th centuries
V Žulkus
Transformatio mundi: the transition from the late migration period to the …, 2006
102006
Klaipėdos senojo miesto raidos modelis: leidinys parengtas remiantis Klaipėdos senamiesčio ir piliavietės archeologiniais tyrinějimais
V Žulkus
UAB" Spauda", 1991
101991
Lietuvos archeologija, IV tomas: vikingų laikai ir ikivalstybinis laikotarpis
V Žulkus, R Jarockis
Klaipėdos universiteto leidykl, 2013
92013
Palanga in the middle ages. Ancient settlements
V Žulkus, V Arbas
Versus aureus, 2007
92007
Mirusiųjų pasaulis baltų pasaulėžiūroje (archeologijos duomenimis)
V Žulkus
Žemaičių praeitis 2, 23-35, 1993
91993
The eastern shores of the Baltic Sea in the Early Holocene according to natural and cultural relict data
V Žulkus, A Girininkas
Geo: geography and environment 7 (1), e00087, 2020
82020
Tree remnants of the bottom of the Baltic Sea: the first results of investigations
A Bitinas, V Žulkus, J Mažeika, R Petrošius, D Kiselienė
Geologija 43, 43-46, 2003
82003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20