Stebėti
Emilian Gutuleac
Emilian Gutuleac
Technical University of Moldova
Patvirtintas el. paštas calc.utm.md
Pavadinimas
Cituota
Cituota
Metai
VPNP-Software Tool for Modelling and Performance Evaluation Using Generalised Stochastic Petri Nets
E GUTULEAC, C BOSNEAGA, A REILEAN
Advances in Electrical and Computer Engineering 1 (1), 37-42, 2001
292001
Descriptive timed membrane Petri nets for modelling of parallel computing
E Guțuleac
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS COMMUNICATIONS & CONTROL 1 (3), 33-39, 2006
202006
Descriptive compositional HSPN modeling of computer systems
E Gutuleac
172006
Evaluarea performanţelor sistemelor de calcul prin reţele Petri stochastice
E Guţuleac
Tehnica-Info”, Chişinău, 2004
172004
Descriptive Dynamic Rewriting GSPN-based Performance Modeling of Computer Systems
E Gutuleac, ML Mocanu
Proceedings of the 15th International Conference on Control Systems and …, 2005
132005
Descriptive Compositional Construction of GSPN Models for Performance Evaluation of Computer Systems
E Gutuleac
Proceedings of the 8-th International Symposium on Automatic Control and …, 2004
102004
HDL implementation from Petri nets description
V Sudacevschi, V Ababii, E Gutuleac, V Negura
Stefan cel Mare University of Suceava, Romania, 2010
72010
Digital systems synthesis based on direct translation of petri net model
V SUDACEVSCHI, V ABABII, E GUTULEAC, D PALII
Stefan cel Mare University of Suceava, Romania, 2012
62012
Modelarea şi evaluarea performanţelor băncii comerciale prin reţele Petri
I Enicov, E Guţuleac
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice), 179-183, 2007
62007
Dynamic Rewriting of Differential Petri Nets for Modeling of Hybrid Systems
E Guţuleac, M Mocanu, I Ţurcanu
Proceedings of the 2nd International Conference on Intelligent Computer …, 2006
62006
A Software Tool for Distributed System Evaluation
A Garlic, E Gutuleac, I Enicov
Proceedings of the Symposium on Electronics and Telecommunications 3, 1994
61994
Sinteza procesoarelor specializate în baza rețelelor hardware Petri funcțional interpretate
V Sudacevschi, V Ababii, E Guţuleac, M Podubnîi
Meridian Ingineresc 58 (3), 117-123, 2015
52015
Modele Petri ale calculatorului multiprocessor de bord al microsatelitului
E Guţuleac, N Secrieru
Proceedings of the 3rd International Conference on Telecommunications …, 2010
52010
Strategii de emulare pentru dezvoltarea concomitentă a hardului şi softului pentru microsatelit
N Secrieru, E Guţuleac
Proceedings of the 3rd International Conference on Telecommunications …, 2010
52010
Descriptive self-reconfigurable generalized stochastic Petri nets for performance modeling of computer systems
E Guţuleac
Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, Tomul LI (LV), Fasc, 1-4, 2005
52005
Descriptive Compositional Construction of Generalized Stochastic Petri Net Models for Performance Evaluation of Computer Systems, Bul. Inst. Politehnic, Tomul L (LIV), Fasc. 1–4
E Guţuleac
Automatica şi Calculatoare, 2004, România, 143-159, 2004
52004
Modelarea şi evaluarea performanţelor sistemelor de calcul prin reţele Petri
E Guţuleac
Chişinău. UTM, 1999
51999
Modelarea si evaluarea performantelor sistemelor de calcul prin retele Petri
E Gutuleac
Dep. Ed. Poligrafic al UTM, Chisinau, 1997
51997
Evaluarea performanţelor proceselor de calcul prin reţele Petri generalizate stocastice
E GUŢULEAC
Editura UTM, 2008
42008
Modelarea activităţii băncii comerciale prin reţele Petri hibride temporizate
I Enicov, E Guţuleac
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice), 218-225, 2007
42007
Sistema negali atlikti operacijos. Bandykite vėliau dar kartą.
Straipsniai 1–20