Follow
Alvydas Nikžentaitis
Alvydas Nikžentaitis
Professor für Geschichte, Institut für Geschichte Litauens, Vilnius
Verified email at istorija.lt
Title
Cited by
Cited by
Year
The vanished world of Lithuanian Jews
A Nikžentaitis, S Schreiner, D Staliūnas
BRILL, 2004
362004
Nuo Daumanto iki Gedimino: ikikrikščioniškos Lietuvos visuomenės bruožai
A Nikžentaitis
Klaipėdos Universiteto Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centras, 1996
271996
Vytauto ir Jogailos įvaizdis Lietuvos ir Lenkijos visuomenėse
A Nikžentaitis
Aidai, 2002
172002
Atminties ir istorijos politika Lietuvoje
A Nikžentaitis
Atminties daugiasluoksniškumas. Miestas, valstybė, regionas, 517-538, 2013
162013
Vokiečių ordinas: dvylika jo istorijos skyrių
H Boockmann, A Nikžentaitis
Aidai, 2003
142003
Gediminas
A Nikžentaitis
(No Title), 1989
141989
Gediminas
A Nikžentaitis
(No Title), 1989
141989
Žemaitijos istorija
A Butrimas, V Žulkus, A Nikžentaitis, V Vaivada, E Aleksandravičius
Vilnius, 1997
121997
Laikinosios ir Lietuvos Respublikos sostinių kultūrinės atmintys: lyginamosios analizės bandymas
A Nikžentaitis
Acta humanitarica universitatis Saulensis 9, 235-246, 2009
112009
History of Lithuania
SC Rowell, E Grigoravičienė, R Griškaitė, G Rudis
Inter Se, 2002
112002
XIII–XV a. lietuvių kariuomenės bruožai (organizacija, taktika, papročiai)
A NIKŽENTAITIS
Karo archyvas 13, 3-34, 1992
111992
Atminties daugiasluoksniškumas: miestas, valstybė, regionas
A Nikžentaitis
LII leidykla, 2013
102013
Istorija, kolektyvinė atmintis, atminties ir atminimo kultūros
A Nikžentaitis
Nuo Basanavičiaus, Vytauto Didžiojo iki Molotovo ir Ribbentropo: atminties …, 2011
102011
Nuo Basanavičiaus, Vytauto Didžiojo iki Molotovo ir Ribbentropo: Atminties ir atminimo kultūrų transformacijos XX-XXI amžiuje
A Nikžentaitis
Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011
102011
Atminties ir atminimo kultūrų modeliai: Lietuva, Lenkija, Rusija, Vokietija
A Nikžentaitis
Nuo Basanavičiaus, Vytauto Didžiojo iki Molotovo ir Ribbentropo: atminties …, 2011
92011
Rytų Lietuva lietuvių atminties kultūroje ir politikoje: istoriko ir atminties kūrėjo santykio problema
A Nikžentaitis
Kultūros barai 10, 15-19, 2004
92004
Alvydas Nikžentaitis,„Belaisviai Lietuvoje ir Vokiečių ordino valstybėje (1283–1409)“
A Nikžentaitis
Lietuvos valstybė XII–XVIII a, 507-528, 1997
91997
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinė tautos specifika ir santykis su moderniąja tauta
A Nikžentaitis
Praeities pėdsakais: skiriama profesoriaus daktaro Zigmanto Kiaupos 65 …, 2007
82007
Nuo Daumanto iki Gedimino
A Nikžentaitis
Krikščioniškos Lietuvos visuomenės bruožai. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 1996
81996
Changes in the organization and tactics of the Lithuanian army in the 13th, 14th and the first half of the 15th century
A Nikžentaitis
Instytut Archeologii i Etnologii PAN [Polska Akademia Nauk], 1994
81994
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20