Follow
Vytautas Jokubauskas
Vytautas Jokubauskas
Senior research fellow, Klaipeda University, Institute of Baltic Region History and Archaeology
Verified email at ku.lt - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
„Mažųjų kariuomenių“ galia ir paramilitarizmas: tarpukario Lietuvos atvejis = The Power of “Small Armies” and Paramilitarism: the Case of Interwar Lithuania
V Jokubauskas
Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2014
36*2014
Didysis karas visuomenėje ir kultūroje: Lietuva ir Rytų Prūsija = The Great War in Culture and in Society: Lithuania and East Prussia
V Safronovas, V Jokubauskas, V Vareikis, H Vitkus
Klaipėdos universiteto leidykla, 2018
222018
Valia priešintis: paramilitarizmas ir Lietuvos karinio saugumo problemos: mokslo monografija (The will to resist: paramilitarism and the problems of Lithuania’s military …
V Jokubauskas, J Vaičenonis, V Vareikis, H Vitkus
Klaipėda: Druka, 2015
212015
Netiesioginis poveikis ir Lietuvos karinis saugumas 1919–1940 m. = An Indirect Approach and the military safety of Lithuania in 1919–1940
V Jokubauskas
Druka, 2019
152019
Threats and challenges to the security and stability of the state of Lithuania: historical perspective
V Jokubauskas
Journal of security and sustainability issues. 6 (4), 673-689, 2017
112017
Lietuvos šauliai tarpukariu: lietuviai, katalikai, visuomenės elitas
V Jokubauskas
Acta historica universitatis Klaipedensis: Paramilitarism in the Eastern …, 2014
112014
Концепция партизанской войны в Литве в 1920–1930-е годы
Й Витаутас
Балтийский регион, 43-57, 2012
10*2012
Territorial defence and partisan resistance (Lithuania’s experience)
V Jokubauskas
Lithuanian annual strategic review 2017-2018. 16, 331-371, 2018
8*2018
„Vienui vieni“: šaulių rengimas partizaniniam karui 1924–1940 m. Lietuvoje = “All Alone”: Riflemen Training for the Guerrilla Warfare in Lithuania in 1924–1940
V Jokubauskas
Istorija. Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai 86 (2), 11-24, 2012
82012
Tuščias šūvis: galimybės atremti Vokietijos karinę grėsmę 1939 metais = Faint Possibilities to Resist Germany’s Military Threat in 1939
V Jokubauskas
Istorija. Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai 73 (1), 25-36, 2009
82009
Karinė doktrina: tarpukario Lietuvos kariuomenės atvejis (1923–1940 m.) = Doctrine: The case of the Interwar Lithuanian Army (1923-1940)
V Jokubauskas
Karo archyvas, 120-188, 2014
72014
Žvelgiant į ateitį: partizaninės kovos taktikos sklaida Lietuvoje ir jos įgyvendinimas 1944–1953 m. = Looking into the Future: the Spread and Realization of Guerrilla Warfare …
V Jokubauskas
Genocidas ir rezistencija, 51-68, 2011
72011
Karo istorija tarpukariu Lietuvoje ir dvi Karo mokslų draugijos (1921–1933 m.) = Military History in Interwar Lithuania and Two Societies of Military Sciences (1921–1933)
V Jokubauskas
Istorija 112 (4), 33-66, 2018
6*2018
Lietuvos kariuomenės kariniai planai ir ištekliai eventualaus karo su Lenkija atveju 1938–1939 m
V Jokubauskas
Karo archyvas 26, 272-320, 2011
62011
Two Military History Sources from the Interwar Lithuania; Du karo istorijos šaltiniai iš Lietuvos tarpukariu
V Jokubauskas, T Tamkvaitis
Acta Historica Universitatis Klaipedensis 36, 177-241, 2018
5*2018
Pirmoji Lietuvos Respublikos kariuomenės karinė doktrina ir jos autorius
V Jokubauskas
Karo archyvas, 176-237, 2015
52015
Lietuvos kariuomenės artilerijos pabūklai 1919–1940 m. = Lithuanian Army artillery cannons in 1919-1940
V Jokubauskas, E Papečkys
Karo archyvas, 163-231, 2012
52012
Lietuvos kariuomenės parengti Klaipėdos krašto gynimo planai ir realybė 1939 metais =Klaipeda Region defence plans drawn up by the Lithuanian Army and reality in 1939
V Jokubauskas
Acta historica universitatis Klaipedensis 21, 85-103, 2010
5*2010
Lietuvos šaulių sąjungos XX Klaipėdos rinktinė 1923–1939 metais
V Jokubauskas, V Vareikis
Klaipėda: Druka [Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija], 2016
42016
Kultūrinės veiklos centrai tarpukario Lietuvoje: šaulių namai – tautos namai = Cultural centres in the Interwar Lithuania: Riflemen’s Home – National Home
V Jokubauskas
Lituanistica 61 (3), 2015
42015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20