Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė
Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė
Patvirtintas el. paštas vgtu.lt
Pavadinimas
Cituota
Cituota
Metai
The relationship between communication and education through the creative personality of the teacher
V Navickienė, Ž Sederevičiūtė-Pačiauskienė, I Valantinaitė, ...
Creativity studies 12 (1), 49-60, 2019
132019
The concurrent and consecutive models of initial teacher training: problematics and tendencies
Ž Sederevičiūtė-Pačiauskienė, B Vainorytė
Rural Environment. Education. Personality, 347-354, 2015
132015
Shift of creativity concepts: From mysticism to modern approach
G Adomaitytė, V Žilinskaitė, Ž Sederevičiūtė-Pačiauskienė, I Valantinaitė, ...
Filosofija. Sociologija 29 (3), 2018
102018
Technologijos ar namų ūkis? Dalyko raidos Europoje lyginamoji analizė
Ž Sederevičiūtė-Pačiauskienė
Pedagogika, 67-72, 2005
92005
Vartojimo kultūros ugdymas: knyga mokytojui
Ž Sederevičiūtė, V Juškelienė, O Motiejūnaitė, I Vitėnienė, V Gerulaitis
Vilnius: Kronta, 2007
82007
Mokytojų pasirengimas integruoti vartojimo kultūrą bendrojo lavinimo mokykloje
R Dačiulytė, V Juškelienė, M Miškinienė, Ž Sederevičiūtė
Pedagogika, 29-38, 2010
62010
Mokytojų pasirengimas integruoti vartojimo kultūrą bendrojo lavinimo mokykloje
R Dačiulytė, V Juškelienė, M Miškinienė, Ž Sederevičiūtė
Pedagogika, 29-38, 2010
62010
Pedagogų požiūris į kultūros ugdymo temų integravimą mokykloje
M Miškinienė, Ž Sederevičiūtė, R Dačiulytė, V Juškelienė
Pedagogika, 9-14, 2005
62005
A three-dimensional approach in Education for Sustainable Future
Ž Sederevičiūtė-Pačiauskienė, V Žilinskaitė-Vytienė, I Valantinaitė
Problemy Ekorozwoju–Problems Of Sustainable Development 12 (1), 63-69, 2017
42017
The Change in Students’ Attitude towards Favourable and Unfavourable Factors of Online Learning Environments
I Valantinaitė, Ž Sederevičiūtė-Pačiauskienė
Sustainability 12 (19), 7960, 2020
32020
Technologinių kompetencijų ugdymasis kaip mokymosi visą gyvenimą prielaida
Ž Sederevičiūtė-Pačiauskienė, M Miškinienė, E Norkienė
Pedagogika, 2014, t. 113, nr. 1, p. 123–131, 2014
32014
Pradedančių dirbti technologijų mokytojų pasirengimas pedagoginei veiklai
R Dačiulytė, R Zablackė, Ž Sederevičiūtė
Technologijos mokykloje ir gyvenimo įgūdžių ugdymas/sudarytoja Manefa …, 2009
32009
Teachers' attitude towards integration of topics on consumer education into the curriculum of a comprehensive school and factors determining it
M Miškinienė, Ž Sederevičiūtė, R Dačiulytė, V Juškelienė
Entwicklung erziehungswissenschaftlicher Paradigmen: Theorie und Praxis/Gerd …, 2007
32007
Communication of creativeness in business media
Ž Sederevičiūtė-Pačiauskienė, G Adomaitytė, V Žilinskaitė-Vytienė, ...
Creativity Studies 11 (1), 201-212, 2018
22018
Dimension of consumer culture in verbal creativity expression of pre-service technology teachers in the Baltic Countries: the field of electronics
I Valantinaitė, Ž Sederevičiūtė-Pačiauskienė, V Dislere
Rural environment. Education. Personality, 174-186, 2016
22016
Development of technological competencies: a precondition for life long learning
Ž Sederevičiūtė-Pačiauskienė, M Miškinienė, E Norkienė
Pedagogika 113 (1), 2014
22014
Communion, Care, and Leadership in Computer-Mediated Learning during the Early Stage of COVID-19
Ž Sederevičiūtė-Pačiauskienė, I Valantinaitė, R Kliukas
Sustainability 13 (8), 4234, 2021
12021
Culturally conditioned visual communication in creative expression
I Valantinaitė, Ž Sederevičiūtė-Pačiauskienė, V Žilinskaitė-Vytė
Creativity studies 13 (1), 216-245, 2020
12020
Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų savarankiškumo ugdymas technologijų pamokose
D Kovzan
12006
Kompiuterinių technologijų panaudojimo galimybės per technologijų pamokas
Ž Sederevičiūtė
Pedagogika, 12-17, 2002
12002
Sistema negali atlikti operacijos. Bandykite vėliau dar kartą.
Straipsniai 1–20