violeta slekiene
violeta slekiene
Assoc. prof. , Siauliai University, Lithuania
Patvirtintas el. paštas fm.su.lt
Pavadinimas
Cituota
Cituota
Metai
A multidimensional model for the exploration of negative effects of social networking websites as perceived by students
A Balog, C Pribeanu, V Lamanauskas, V Šlekienė
Journal of Baltic Science Education 12 (3), 378, 2013
222013
A multidimensional model for the exploration of negative effects of social networking websites as perceived by students
A Balog, C Pribeanu, V Lamanauskas, V Šlekienė
Journal of Baltic Science Education 12 (3), 378, 2013
222013
Social capital on Facebook as perceived by Lithuanian university students: a multidimensional perspective
C Pribeanu, A Balog, V Lamanauskas, V Šlekienė
Journal of Baltic Science Education 14, 132-141, 2015
192015
The learning physics impact of interactive lecture demonstrations
V Šlekienė, L Ragulienė
Problems of Education in the 21st Century 24, 120, 2010
92010
Gamtos mokslų ir matematikos dalykų integravimo galimybės tyrinėjant vandens druskingumą
V Šlekienė, L Ragulienė, V Lamanauskas
Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje–2015, 60-67, 2015
72015
Educational facebook usage context: University teachers and students’ position
V Lamanauskas, V Šlekienė, L Ragulienė
Gamtamokslinis ugdymas/Natural Science Education, 1 (39), 7-13, 2014
72014
Social networking websites from the point of view of university students: a comparative analysis
V Lamanauskas, V Šlekienė, L Ragulienė, D Iordache, C Pribeanu, ...
Problems of Education in the 21st Century 57, 61-78, 2013
72013
Tarpdalykinių ryšių realizavimo didaktinės galimybės: tema Nanotechnologijų pradžia–fulerenai
V Šlekienė, L Ragulienė, V Lamanauskas
Gamtamokslinis ugdymas 12 (1), 20-31, 2015
62015
Vaizdumo principo realizavimas mechanikos demonstraciniais bandymais mokant (is) fizikos XI klasėje
V Šlekienė, L Ragulienė
Gamtamokslinis ugdymas, 29-37, 2009
42009
Vaizdumo principo realizavimas fizikos demonstraciniais bandymais
V Šlekienė, L Ragulienė
Gamtamokslinis ugdymas 2 (25), 38-45, 2009
42009
Tarpdalykinių ryšių paieška tyrinėjant fotosintezės procesą [Searching of interdisciplinary relations by exploring the process of photosynthesis]
V Šlekienė, L Ragulienė
Gamtamokslinis ugdymas/Natural science education 3 (41), 23-34, 2014
32014
Socialiniai tinklalapiai universitetų studentų požiūriu: naudojimosi ypatumai [Social networking websites from the point of view of university students: Usage peculiarities]
V Lamanauskas, V Šlekienė, L Ragulienė
Gamtamokslinis ugdymas/Natural Science Education 1 (36), 8-16, 2013
32013
Socialiniai tinklalapiai ir jų panaudojimo galimybės
V Lamanauskas, V Šlekienė, L Ragulienė
Problems of education in the 21st century 45, 6-24, 2012
32012
Sisteminis požiūris į gamtamokslinį ugdymą
V Lamanauskas
22013
Lithuanian studentsexperiences with technoLogy: some important issues
V Lamanauskas, V Šlekienė, L Ragulienė
Problems of Education in the 21st Century 22, 64, 2010
22010
Lietuvos universitetų studentų patirtis naudoti informacines komunikacines technologijas
V Lamanauskas, V Šlekienė, L Ragulienė
Gamtamokslinis ugdymas, 14-27, 2010
22010
MATHEMATICS AND NATURAL SCIENCE SUBJECTS’TEACHER COLLABORATION: NEEDS, LIMITS AND POSSIBILITIES
V Lamanauskas, R Bilbokaitė, V Šlekienė, L Ragulienė
at all Levels of Education, 81, 2014
12014
Inquiry-Based Physics Education By Using Science Learning System Xplorer Glx
V Šlekienė, L Ragulienė
Problems of Education in the 21st Century 57, 133, 2013
12013
Inquiry-Based Physics Education By Using Science Learning System Xplorer Glx
V Šlekienė, L Ragulienė
Problems of Education in the 21st Century 57, 133, 2013
12013
Skaitmeninis mokymo (si) turinys gamtamokslinio ugdymo procese: efektyvumo vertinimas
V Lamanauskas, V Šlekienė, L Ragulienė, R Bilbokaitė
Gamtamokslinis ugdymas, 8-26, 2011
12011
Sistema negali atlikti operacijos. Bandykite vėliau dar kartą.
Straipsniai 1–20