Stebėti
Mantas Bileišis
Mantas Bileišis
General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania
Patvirtintas el. paštas lka.lt
Pavadinimas
Cituota
Cituota
Metai
Viešasis valdymas
V Smalskys
Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 108-149, 2010
402010
Viešasis valdymas ar valdysena? Lietuviškasis kontekstas
M Bileišis
Viešoji politika ir administravimas 11 (2), 314-330, 2012
372012
Veiksmingos vadybos gairės: teorinės įžvalgos ir Lietuvos organizacijų atvejai
AG Raišienė, R Vanagas, B Žuromskaitė, A Stasiukynas, A Dromantaitė, ...
Mokslo studija. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2014
23*2014
Institucinis Vyriausybės veiklos aspektas Lietuvos viešajame valdyme
M Bileišis
Mykolas Romeris University, 2012
232012
Public administration reforms in Eastern European Union member states: post-accession convergence and divergence
P Kovač, M Bileišis
University of Ljubljana, Faculty of Administration, 2017
222017
Public sector control as a factor in entrepreneurial policy: the case of Lithuania
M Bileišis
Entrepreneurship and Sustainability Issues 1 (3), 151-161, 2014
202014
Government-community conflict: the Lithuanian public governance challenge
M Bileišis, A Guogis, A Šukvietienė
Viešoji politika ir administravimas= Public policy and administration/Mykolo …, 2014
132014
Empowering institutions: A case for connecting business and the academe through Phronesis
M Bileišis
Journal of Security and Sustainability Issues 1 (3), 177-185, 2012
132012
EU refugee resettlement: key challenges of expanding the practice into new member states
L Jakulevičienė, M Bileišis
Baltic Journal of Law & Politics 9 (1), 93-123, 2016
102016
Conclusion: Main themes of public administration reforms in the eastern EU member states
M Bileišis, P Kovač
Public administration reforms in Eastern European Union Member States. Post …, 2017
92017
Subnacionalinio valdymo reformų prielaidos Lietuvoje politikos ir administravimo dichotomijos bei administracinių vertybių modelių požiūriu
M Bileišis, J Petukauskas
Public Policy and Administration 10 (4), 548-564, 2011
82011
Viešasis valdymas
A Astrauskas, M Bernotienė, A Diržytė, M Bileišis, D Gudelis, A Guogis, ...
Vadovėlis. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010
82010
Institutional obstacles for the implementation of sustainable development policy (a case study of Lithuania)
M Bileišis
Viešoji politika ir administravimas. Vilnius: Mykolo Romerio Leidybos centas …, 2009
72009
Citizen participation and electricity sector governance in Lithuania: current state and future perspectives
A Stasiukynas, M Bileišis, V Smalskys
Problems and Perspectives in Management 16 (3), 189-196, 2018
52018
Public administration reforms in Eastern European Union member states
P Kovač, M Bileišis
Post-accession convergence and divergence, 2017
52017
Viešojo administravimo teorijos:[vadovėlis]
M Bileišis, D Gudelis, BG Peters, V Smalskys, A Stasiukynas, ...
Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2015
52015
Viešojo administravimo teorijos
J Urbanovič, M Bileišis, V Smalskys, D Gudelis, BG Peters, A Stasiukynas, ...
Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidykla, 2015
52015
Saugumo iššūkiai: vadybos tobulinimas
B Melnikas, V Tumalavičius, A Šakočius, M Bileišis, ...
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, 2020
42020
Career development in the uniformed services of Lithuania: Wide open innovation possibilities vs. innert hierarchical culture
S Ungurytė-Ragauskienė, M Bileišis
Public Policy and Administration 16 (3), 365-376, 2017
42017
Public Sector Reforms in Lithuania Since 1990
V Smalskys, M Bileišis, J Domeikienė, A Stasiukynas
Public administration reforms in Eastern European Union member states: post …, 2017
42017
Sistema negali atlikti operacijos. Bandykite vėliau dar kartą.
Straipsniai 1–20