Stebėti
Gintarė Pociūtė-Sereikienė
Gintarė Pociūtė-Sereikienė
Vyresnioji mokslo darbuotoja, Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos institutas
Patvirtintas el. paštas lstc.lt - Pagrindinis puslapis
Pavadinimas
Cituota
Cituota
Metai
Peripheral regions in Lithuania: the results of uneven development
G Pociūtė-Sereikienė
Regional Studies, Regional Science 6 (1), 70-77, 2019
262019
Lietuvos metropoliniai regionai. Gyventojų erdvinė diferenciacija XXI a. pradžioje
D Burneika, R Ubarevičienė, V Valatka, A Baranauskaitė, ...
Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2017
182017
Socio-spatial polarisation and policy response: Perspectives for regional development in the Baltic States
T Lang, D Burneika, R Noorkõiv, B Plüschke-Altof, G Pociūtė-Sereikienė, ...
European Urban and Regional Studies 29 (1), 21-44, 2022
162022
Gated Communities in Lithuania: tendencies and peculiarities (a Case of Vilnius and its Environs)
G Pociūtė, D Krupickaitė
Annales Geographicae 40 (2), 14-27, 2007
162007
Peripheralisation trends in rural territories: the case of Lithuania
G Pociūtė-Sereikienė, E Kriaučiūnas, R Ubarevičienė
Studies in Agricultural Economics 116 (1316-2016-102814), 122-130, 2014
152014
„Aptvertos ir saugomos gyvenvietės Lietuvoje–naujos gyvensenos išraiška ar būtinybė “
D Krupickaitė, L Peciukonytė, G Pociūtė
Annales Geographicae 43 (1-2), 3-15, 2011
152011
The development of rural peripheral areas in Lithuania: the challenges of socio-spatial transition
G Pociūtė-Sereikienė, E Kriaučiūnas
European Countryside 10 (3), 498-515, 2018
142018
Lietuvos metropoliniai regionai
D Burneika, R Ubarevičienė, V Valatka, A Baranauskaitė, ...
Gyventojų rezidencinė diferenciacija XXI a. pradžioje [The metropolitan …, 2017
142017
The impact of Vilnius city on the transformation trends of the sparsely populated EU east border region
D Burneika, R Ubarevičienė, G Pociūtė, E Kriaučiūnas
Ethnicity studies 2, 49-68, 2013
142013
Gyventojų aptarnavimo įstaigų tinklo kaitos tendencijos Lietuvos kaimo gyvenvietėse
E Kriaučiūnas, G Pociūtė-Sereikienė, G Ribokas
Lietuvos socialinė raida, 80-94, 2016
132016
LIETUVOS KAIMO GYVENVIEČIŲ FUNKCIJŲ KAITOS REGIONINĖS YPATYBĖS.
E Kriaučiūnas, D Krupickaitė, G Pociūtė-Sereikienė, R Ubarevičienė
Geografijos Metraštis (24243434) 47, 2014
132014
Depopulation tendencies and territorial development in Lithuania.
V Daugirdas, G Pociutė-Sereikienė
Regional Statistics 8 (1), 2018
122018
Lietuvos kaimo apgyvenimo kaitos regioninės ypatybės 2001-2011 metais
E Kriaučiūnas, R Ubarevičienė, G Pociūtė-Sereikienė
Lietuvos socialinė raida, 78-91, 2014
122014
Depopulation tendencies and territorial development in Lithuania Regional Statistics 8 (2): 46–68
V Daugirdas, G POCIUTE-SEREIKIENE
92018
Dialogues of sustainable urbanisation: Social science research and transitions to urban contexts
JM Condie, AM Cooper
82015
Netolygaus regioninio vystymosi problema Lietuvoje: socio-ekonominiai gerovės aspektai
V Daugirdas, V Baranauskienė, D Burneika, E Kriaučiūnas, J Mačiulytė, ...
Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2019
72019
Spatial exclusion in Lithuania: peripheries as" losers", metropolitan areas as" winners"
G Pociūtė-Sereikienė, V Baranauskienė, V Daugirdas
Przegląd geograficzny, 91, 5-19, 2019
72019
Periferingumo teritorinė raiška Lietuvoje
G Pociūtė
72014
Urban shrinkage in the periphery of a post-communist country: the story of Šiauliai
G Pociūtė-Sereikienė
Journal of Baltic Studies 52 (1), 103-125, 2021
52021
The border's influence on peripherality: case study of the Lithuanian-Belarusian border region
G POCIŪTĖ, V DAUGIRDAS
Region and regionalism 11, 176-194, 2012
52012
Sistema negali atlikti operacijos. Bandykite vėliau dar kartą.
Straipsniai 1–20