Ilona Valantinaitė
Ilona Valantinaitė
Patvirtintas el. paštas vgtu.lt
Pavadinimas
Cituota
Cituota
Metai
Z karta: kūrybingumas ir integracija: Monografija
P Pečiuliauskienė, I Valantinaitė, V Malonaitienė
Vilnius: Edukologija, 2013
422013
The relationship between communication and education through the creative personality of the teacher
V Navickienė, Ž Sederevičiūtė-Pačiauskienė, I Valantinaitė, ...
Creativity studies 12 (1), 49-60, 2019
132019
Shift of creativity concepts: From mysticism to modern approach
G Adomaitytė, V Žilinskaitė, Ž Sederevičiūtė-Pačiauskienė, I Valantinaitė, ...
Filosofija. Sociologija 29 (3), 2018
102018
V–VI klasės mokinių kūrybingumo ugdymo technologijų pamokose veiksniai
P Pečiuliauskienė, I Valantinaitė
Pedagogika, 2013, t. 110, nr. 2, p. 72-79, 2013
82013
Technologinio ugdymo samprata atnaujintose programose
I Valantinaitė, R Zablackė
Pedagogika, 14-19, 2012
82012
Technologinis ugdymas kaip 5–6 klasių mokinių kūrybingumo socioedukacinis veiksnys
I Valantinaitė
72012
Substantiation of need for educational competences of higher education lecturers: Document analysis
V Navickienė, V Salienė, E Urnėžienė, I Valantinaitė, V Leonavičienė
Pedagogika 126 (2), 2017
62017
Tautos kultūros puoselėjimo veiksniai pagal M. Lukšienės sampratą technologinio ugdymo turinyje: pagrindinio ugdymo bendrųjų programų aspektas
I Valantinaitė
Pedagogika, 108-122, 2013
62013
Gyvenimo kokybės samprata ir jos sąsajos su vartojimo kultūros ugdymu tecgnologijų programoje
I Valantinaitė, R Dačiulytė
Jaunųjų mokslininkų darbai. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla., 2009 …, 2009
62009
A three-dimensional approach in Education for Sustainable Future
Ž Sederevičiūtė-Pačiauskienė, V Žilinskaitė-Vytienė, I Valantinaitė
Problemy Ekorozwoju–Problems Of Sustainable Development 12 (1), 63-69, 2017
42017
The Change in Students’ Attitude towards Favourable and Unfavourable Factors of Online Learning Environments
I Valantinaitė, Ž Sederevičiūtė-Pačiauskienė
Sustainability 12 (19), 7960, 2020
32020
Creativity of trainee technology teachers of the baltic countries as readiness to educate learners meeting the needs of the labor market of the beginning of the 21st century
I Valantinaitė
SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific …, 2015
32015
„Technologinio ugdymo samprata atnaujinto ugdymo turinio programose “
I Valantinaitė
Tarptautinės mokslinės konferencijos „Technologijos mokykloje ir gyvenimo …, 2009
32009
Communication of creativeness in business media
Ž Sederevičiūtė-Pačiauskienė, G Adomaitytė, V Žilinskaitė-Vytienė, ...
Creativity Studies 11 (1), 201-212, 2018
22018
Dimension of consumer culture in verbal creativity expression of pre-service technology teachers in the Baltic Countries: the field of electronics
I Valantinaitė, Ž Sederevičiūtė-Pačiauskienė, V Dislere
Rural environment. Education. Personality, 174-186, 2016
22016
The Third-Year Student’s Creativity Changes in Applying Virtual Learning Environment on Technology Pedagogical Studies Process in Lithuania
I Valantinaitė
Rural Environment. Education. Personality, 2015
22015
„Pakitusi technologinio ugdymo samprata ir daugiamatiškumas atnaujinto ugdymo turinio programose “
I Valantinaitė
Tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos „Koleginių studijų …, 2010
22010
Communion, Care, and Leadership in Computer-Mediated Learning during the Early Stage of COVID-19
Ž Sederevičiūtė-Pačiauskienė, I Valantinaitė, R Kliukas
Sustainability 13 (8), 4234, 2021
12021
Culturally conditioned visual communication in creative expression
I Valantinaitė, Ž Sederevičiūtė-Pačiauskienė, V Žilinskaitė-Vytė
Creativity studies 13 (1), 216-245, 2020
12020
The Information Literacy And Verbal Creativity Of Trainee Teachers Of Technologies
I Valantinaite
European Scientific Journal, 2014
12014
Sistema negali atlikti operacijos. Bandykite vėliau dar kartą.
Straipsniai 1–20