Neacsu Ioan
Pavadinimas
Cituota
Cituota
Metai
Instruire şi învăţare
I Neacşu
Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică 281, 1999
2171999
Metode şi tehnici de învăţare eficientă
I Neacşu
Bucureşti: Editura Militară, 276-277, 1990
1571990
Prelegeri pedagogice
I Cerghit, I Neacşu, I Negreţ-Dobridor, IO Pânişoară
Polirom, 2001
1072001
Introducere în psihologia educaţiei şi a dezvoltării
I Neacşu
Polirom, 2010
662010
Pregătirea psihopedagogică: manual pentru definitivat şi gradul didactic II
D Potolea, I Neacşu, R Iucu
Polirom, 2008
482008
Motivaţie şi învăţare
I Neacşu
Bucureşti: EDP, 181-183, 1978
241978
Ghid general de evaluare şi examinare
I Neacşu, A Stoica
Editura Aramis, Bucureşti, 1996
231996
Învăţarea academică independentă: ghid metodologic
I Neacşu
Editura Universităţii din Bucureşti, 2006
192006
Pedagogie socială: valori, comportamente, experienţe, strategii
I Neacşu
Editura Universitară, 2010
172010
Metode si tehnici de invatare eficienta
I Neacşu
Editura Militară, 1990
171990
Metodica predării matematicii la clasele I-IV
I Neacşu
EDP, Bucureşti, 1988
161988
Metode şi tehnici de învăţare eficientă: fundamente şi practici de succes
I Neacşu
Polirom, 2015
152015
Educaţie şi autoeducaţie în formarea personalităţii sportive
I Neacşu, ENE Marian
Sport-Turism, 1987
151987
Pregatirea psihopedagogica
D Potolea, I Neacsu, R Iucu, O Pânisoar
Iasi, Polirom, 2008
142008
Metode şi tehnici moderne de învăţare
I Neacşu
Bucureşti: Tipografia Universităţii, 1985
121985
Pedagogical lectures
I Cerghit, I Neacşu, I Negreţ-Dobridor, IO Pânişoară
Iaşi, Romania: Polirom, 2001
112001
Instruire si invatare
I Neacsu
EDP, Bucuresti, 1999
111999
Instruire şi învăţare: Teorii
I Neacşu
Modele. Strategii. Bucureşti: Ed. Şt, 1990
101990
Motivaţie şi învăţare, Editura Didactică şi pedagogică
I Neacşu
Bucureşti, 1978
101978
Învăţarea academică independentă
I Neacşu
Ghid metodologic, Editura Universităţii Bucureşti, 2006
92006
Sistema negali atlikti operacijos. Bandykite vėliau dar kartą.
Straipsniai 1–20