Follow
audronė bliujienė
audronė bliujienė
Research Professor, Klaipėda University, Institute of Baltic Region History and Archaeology
Verified email at ku.lt - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Northern Gold: Amber in Lithuania (c. 100 to c. 1200)
A Bliujienė
Brill, 2011
462011
Romėniškasis ir tautų kraustymosi laikotarpiai
A Bliujienė
Klaipėdos Universiteto Leidykla, 2013
432013
Vikingu epochos kuršiu papuošalu ornamentika
A Bliujienė
Diemedžio, 1999
421999
Lietuvos priešistorės gintaras
A Bliujienė
Versus aureus, 2007
372007
Watershed between eastern and western Lithuania during the Early and Late Migration Period
A Bliujienė
Archaeologia Lituana 7, 123-143, 2006
362006
Wealthy horsemen in the remote and tenebrous forests of east Lithuania during the Migration Period
A Bliujienė, V Steponaitis
Archaeologia Baltica: The horse and man in European antiquity (worldview …, 2009
352009
Armed men and their riding horses as a reflection of the warrior hierarchy in Western Lithuania during the Roman Iron Age
A Bliujienė, D Butkus
Archaeologia Baltica: Weapons, weaponry and man:(in memoriam Vytautas …, 2007
342007
The bog offerings of the Balts:" I give in order to get back"
A Bliujienė
Archaeologia Baltica: Underwater archaeology in the Baltic region 14, 136-165, 2010
272010
The main stylistic features of the Baltic crossbow brooches in the migration period
A Bliujienė
Archaeologia Baltica 5, 145-161, 2002
232002
Human-horse burials in Lithuania in the late second to seventh century AD: A multidisciplinary approach
A Bliujienė, M Stančikaitė, G Piličiauskienė, J Mažeika, D Butkus
European Journal of Archaeology 20 (4), 682-709, 2017
222017
Burials with horses and equestrian equipment on the Lithuanian and Latvian littorals and hinterlands (from the fifth to the eighth centuries)
A Bliujienė, D Butkus
Archaeologia Baltica: The horse and man in European antiquity (worldview …, 2009
202009
Alinkos (Raistinės) pilkapiai
A Bliujienė
152016
Metalų dirbiniai Lietuvos archeologinėje medžiagoje
A Bliujienė
Muziejinių rinkinių priežiūra IV dalis 2, 685-740, 2015
152015
Prašmatniosios Barbaricum paribio diduomenės moterys ir jų vyrai
A Bliujienė, R Bračiulienė
Lietuvos archeologija 30, 39-68, 2007
152007
Trade, warfare, looting and hoarding: attributes of Viking Age contacts across the Baltic Sea
A Bliujienė
Pētījumi kuršu senatnē: rakstu krājums/sastādījis Vitolds Muižnieks, 167-177, 2008
132008
Lithuanian amber artifacts in the middle of the first millennium and their provenance within the limits of eastern baltic region
A Bliujienė
Acta Academiae artium Vilnensis. Dailė 22, 171-186, 2001
132001
VII a. pirmosios pusės karys iš Lazdininkų (Kalnalaukio)
A Bliujienė, D Butkus
Archaeologia Lituana 3, 81-99, 2005
122005
A microregion between Šilutė–Priekulė and Švėkšna in western Lithuania or alternatively the Lamata land according to archaeological data
A Bliujienė
Archaeologia Lituana 4, 122-137, 2003
122003
Baltų zoomorfinis stilius
A Bliujienė
Lietuvos archeologija 21, 205-226, 2001
122001
Population history and palaeoenvironment in the Skomantai archaeological site, West Lithuania: Two thousand years
M Stančikaitė, A Bliujienė, D Kisielienė, J Mažeika, R Taraškevičius, ...
Quaternary international 308, 190-204, 2013
112013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20