Follow
Audrone Telesiene
Title
Cited by
Cited by
Year
Kompiuterizuota kokybinių duomenų analizė su NVivo ir Text Analysis Suite
V Morkevičius, A Telešienė, G Žvaliauskas
Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas, 2008
154*2008
Kritiškosios diskurso analizės metodologinių principų taikymas sociologiniuose tyrimuose
A Telešienė
Filosofija. Sociologija 2, 1-6, 2005
822005
Multilevel analysis of climate change risk perception in Europe: Natural hazards, political contexts and mediating individual effects
JM Echavarren, A Balžekienė, A Telešienė
Safety Science 120, 813-823, 2019
592019
Education for environmental citizenship and responsible environmental behaviour
D Goldman, R Hansmann, J Činčera, V Radović, A Telešienė, ...
Conceptualizing environmental citizenship for 21st century education, 115-137, 2020
462020
Beyond technology: A research agenda for social sciences and humanities research on renewable energy in Europe
S Krupnik, A Wagner, O Koretskaya, TJ Rudek, R Wade, M Mišík, ...
Energy Research & Social Science 89, 102536, 2022
352022
Ekologinės rizikos diskursas žiniasklaidoje: tyrimo teorinės bei metodologinės prielaidos
K Juraitė, A Telešienė
FilosoFija. sociologija 20 (4), 227-236, 2009
342009
Klimato kaita: socialinio rizikos suvokimo ir žiniasklaidos diskurso Lietuvoje konfigūracijos
A Balžekienė, A Telešienė, L Rinkevičius
Sociologija. Mintis ir veiksmas 22, 5-19, 2008
252008
Vulnerable and insecure? Environmental and technological risk perception in Europe
A Balžekienė, A Telešienė
Green European, 31-55, 2016
232016
Green European: Environmental behaviour and attitudes in Europe in a Historical and Cross-cultural Comparative Perspective
A Telesiene, M Gross
Routledge, 2016
222016
Daugiakultūrio ir daugiakalbio ugdymo prielaidos bei problemos etniškai mišriame regione
A Balžekienė, A Lapienienė, G Merkys, A Telešienė
Etniškumo studijos. Vilnius: Eugrimas, 2008, nr. 1-2, 2008
212008
Subjective personal and social wellbeing in Lithuania
A Telesiene
FILOSOFIJA-SOCIOLOGIJA 26 (4), 293-303, 2015
19*2015
Explaining private and public sphere personal environmental behaviour
A Balžekienė, A Telešienė
Socialiniai mokslai, 7-19, 2011
172011
Climate change discourse and the shaping of meanings in Lithuanian mass media
A Telesiene
Filosofija-Sociologija 20 (4), 250-258, 2009
17*2009
Valstybinio socialinio draudimo motinystės (tėvystės) išmokų reglamentavimas: pašalpų gavėjų struktūra ir pasirinkimai
T Šarlauskas, A Telešienė
Public Policy and Administration 13 (1), 95–108-95–108, 2014
16*2014
Klimato kaitos diskursas Lietuvos spausdintinėje ir internetinėje žiniasklaidoje
R Jančevskaitė, A Telešienė
FilosoFija. sociologija 24 (2), 92-99, 2013
142013
Mokymosi prieinamumas Vilniaus rajono gyventojams
G Merkys, S Balčiūnas, A Balžekienė, A Lapienienė, Ž Pauliukaitė, ...
Užsakovas–Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Search in, 2006
142006
Ekologinis diskursas Lietuvoje, 1989-2005 m
A Telešienė
142006
The influence of biographical situational factors upon environmental activist behaviour: Empirical evidence from CEE countries
A Telešienė, A Balžekienė
Sociální Studia/Social Studies 12 (3), 159–178-159–178, 2015
122015
COVID-19 Risk Perceptions and Social Multipliers in Lithuania
A Telešienė, A Balžekienė, A Budžytė, E Zolubienė
Filosofija. Sociologija 32 (2), 2021
11*2021
Topic modelling the news media representation of climate change
F Rabitz, A Telešienė, E Zolubienė
Environmental Sociology 7 (3), 214-224, 2021
102021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20