Follow
Vasilijus Safronovas
Vasilijus Safronovas
Klaipėda University, Institute of Baltic Region History and Archaeology
Verified email at ku.lt - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Praeitis kaip konflikto šaltinis: tapatybės ideologijų konkurencija XX amžiaus Klaipėdoje
V Safronovas
Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011
232011
Lietuvos atminimo politikos tendencijos po 1990 metų
V Safronovas
Nuo Basanavičiaus, Vytauto Didžiojo iki Molotovo ir Ribbentropo: atminties …, 2011
202011
Kultūrinė atmintis ar atminimo kultūra. Kultūrinės atminties teorijos taikymo moderniųjų laikų tyrimams problemos
V Safronovas
Nuo Basanavičiaus, Vytauto Didžiojo iki Molotovo ir Ribentropo, 39-64, 2011
172011
O tendentsiiakh politiki vospominaniia v sovremennoi Litve [Directions in the Politics of Memory of Contemporary Lithuania]
V Safronovas
Ab Imperio: Studies of New Imperial History and Nationalism in the Post …, 2009
17*2009
Didysis karas visuomenėje ir kultūroje: Lietuva ir Rytų Prūsija
V Safronovas, V Jokubauskas, V Vareikis, H Vitkus
Klaipėdos universiteto leidykla, 2018
152018
Antrojo pasaulinio karo įvykiai Rytų Prūsijoje Klaipėdos krašto ir Kaliningrado srities atminimo kultūroje
V Safronovas
Acta historica universitatis Klaipedensis: Antrojo pasaulinio karo pabaiga …, 2009
122009
Nacionaliniu̧ erdviu̧ konstravimas daugiakultūriame regione: Prūsijos Lietuvos atvejis
V Safronovas
Lietuvos istorijos institutas [UAB „Baltijos kopija“], 2015
11*2015
Kampf um Identität: die ideologische Auseinandersetzung in Memel/Klaipeda im 20. Jahrhundert
V Safronovas
Harrossowitz Verlag, 2015
92015
„Memelenderių" daryba, arba ideologinis 1939 metų Klaipėdos krašto aneksijos parengimas
V Safronovas
Acta historica universitatis Klaipedensis 21, 32-68, 2010
82010
Apie istorinio regiono virsmą vaizduotės regionu. Mažosios Lietuvos pavyzdys
V Safronovas
Istorija 86, 66–80, 2012
7*2012
Praeities panauda palaikant lietuvišką tapatumo orientaciją tarpukario Klaipėdoje
V Safronovas
Acta historica universitatis Klaipedensis: Nauji požiūriai į Klaipėdos …, 2008
7*2008
Who fought for national freedom? On the significance of the Great War in interwar Lithuania
V Safronovas
Acta Baltico Slavica, 189-215, 2018
62018
Klaipėdos urbanistinė raida 1945-1990
TS Butkus, V Safronovas, V Petrulis
Vilniaus dailės akademija, 2015
62015
Santykio su praeitimi bruožai Klaipėdos mieste XX–XXI a. sandūroje
V Safronovas
Istorija. Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai 76 (4), 39-53, 2009
62009
Ką tyrinėsime–istorinę kultūrą ar atminimo kultūrą?
V Safronovas
Kultūros barai, 2-6, 2007
62007
Klaipėdos miesto istorinės raidos bruožai
V Safronovas
Klaipėda: S. Jokužio leidykla, 2002
62002
Migrantai ir pabėgėliai Kuršių nerijoje XX amžiaus viduryje
V Safronovas
Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2018
52018
Population of the Klaipėda region and the balance of power in the Eastern Baltic region, 1919-1960
V Safronovas
Population Displacement In Lithuania In The Twentieth Century: Experiences …, 2016
52016
Klaipėdos užėmimo istorijos 1944–1945 metais kontroversijos
V Safronovas
Acta historica universitatis Klaipedensis: Antrojo pasaulinio karo pabaiga …, 2009
52009
L’appropriation symbolique d’une ville multiculturelle: Les cas de Kaunas, Klaipėda et Vilnius
D Mačiulis, A Nikžentaitis, V Safronovas
Revue germanique internationale, 41-60, 2010
42010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20