Follow
Jonas Vaičenonis
Jonas Vaičenonis
istorijos profesorius
Verified email at vdu.lt
Title
Cited by
Cited by
Year
Lietuvos kariuomenė valstybės politinio gyvenimo verpetuose (1927-1940)
J Vaičenonis
Vilnius: Versus aureus, 2003
412003
Valia priešintis: paramilitarizmas ir Lietuvos karinio saugumo problemos: mokslo monografija
V Jokubauskas, J Vaičenonis, V Vareikis, H Vitkus
Klaipėda: Druka, 2015
182015
Lietuvos kariuomenės modernizacija (1926–1939)
J Vaičenonis
Darbai ir dienos 21, 131-176, 2000
172000
Lietuvos karyba: nuo baltų iki XXI amžiaus: kariuomenė, fortifikacija, mūšiai ir karvedžiai: monografija
J Vaičenonis
Kaunas: Šviesa, 2011
142011
Lietuvos karių uniformos ir lengvieji ginklai XX amžiuje
J Vaičenonis
Vilnius: Baltos lankos, 2004
142004
Lietuvos šaulių sąjunga Valstybės gynyboje 1935—1940 m
J Vaičenonis
Lietuvos šaulių sąjungos istorijos fragmentai, 110-119, 2002
122002
Lietuvos kariuomenės skaičiai 1920-1939 m
J Vaičenonis
Karo archyvas 17, 144-180, 2002
122002
Lietuvos karo istorijos tyrimų organizavimas 1918-2008 metais
J Vaičenonis
Istorija. Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai 73 (1), 59-67, 2009
102009
1921-1940 m. laikotarpio Lietuvos kariuomenės tyrimai
J Vaičenonis
Karo archyvas, 339-354, 2003
82003
Lietuvos šaulių sąjunga valstybės gynyboje XX a. 4-ajame dešimtmetyje: šaulių parengtis karinėms užduotims vykdyti
J Vaičenonis
Lituanistica 61 (3), 2015
42015
Karo komendantūrų veikla Lietuvoje 1927-1940 m
J Vaičenonis
Karo archyvas 18, 256-295, 2003
42003
Lietuvos kariuomenės vyriausiojo štabo viršininko plk. K. Škirpos Lietuvos kariuomenės vystymo planas.[D. 1]
J Vaičenonis
Karo archyvas. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 21á…, 2006
32006
Prisiekę Adonojo vardu: žydai pirmosios Lietuvos respublikos kariuomenėje
J Vaičenonis
Darbai ir dienos= Deeds and Days, 273-283, 2003
32003
Lietuvos šaulių sąjungos integracijos į valstybės gynybos sistemą XX a. 3–4-uoju dešimtmečiais proceso bruožai
J Vaičenonis
Acta historica universitatis Klaipedensis: Paramilitarism in the Easterná…, 2014
22014
Lietuvos karių uniformų antsiuvai 1918–2008 m.,„
J Vaičenonis
Karo archyvas, 275-294, 2009
12009
Dvi kariuomenės-dvejopi tyrimai
JVAI ENONIS
12000
Rifleman‘s sign on the uniform: the members of Lithuanian Riflemen‘s Union in the lithuanian partisan war (1944–1953)
J Vaičenonis
Europa Orientalis. Studia z Dziejˇw Europy Wschodniej i Państw Bałtyckichá…, 2015
2015
Nutrūkusio pasivaikščiojimo pėdsakais. In memoriam dr. Linui Saldukui (1970 05 01–2014 09 01)
J Vaičenonis
Kauno istorijos metraštis, 353-356, 2015
2015
Kariuomenės ir karų istorija 16-ojoje Kauno istorijos konferencijoje
J Vaičenonis
Kauno istorijos metraštis 13, 353-354, 2013
2013
Lietuvos Respublikos seimų įtaka užsienio politikai 1920–1927 metais
A Veilentienė
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20