Vytautas Valatka
Title
Cited by
Cited by
Year
Patterns of socioeconomic segregation in the capital cities of fast-track reforming postsocialist countries
S Marcińczak, T Tammaru, J Novák, M Gentile, Z Kovács, J Temelová, ...
Annals of the Association of American Geographers 105 (1), 183-202, 2015
1052015
13 Large social inequalities and low levels of socio-economic segregation in Vilnius
V Valatka, D Burneika, R Ubarevičienė
Socio-economic segregation in European Capital cities: East meets West, 313, 2015
322015
Lietuvos metropoliniai regionai. Gyventojų erdvinė diferenciacija XXI a. pradžioje
D Burneika, R Ubarevičienė, V Valatka, A Baranauskaitė, ...
Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2017
142017
Vilnius-between persistence and socio-spatial change
D Krupickaitė
Europa regional 19 (3-4), 21-31, 2014
142014
Socio-economic segregation in growing urban regions of Lithuania
D Burneika, R Ubarevičienė, V Valatka
Filosofija. Sociologija, 277-292, 2015
112015
Lietuvos metropoliniai regionai
D Burneika, R Ubarevičienė, V Valatka, A Baranauskaitė, ...
Gyventojų rezidencinė diferenciacija XXI a. pradžioje [The metropolitan …, 2017
92017
Comments on the socio-geographical specifity of Visaginas in the context of Lithuania
V Valatka, S Liubimau
Mapping Visaginas. Sources of Urbanity in a Former Mono-functional Town, 29-32, 2016
5*2016
Trys socioekonominių duomenų taikymo aspektai
V Valatka, B Andrius
Geografijos metraštis 45, 109-117, 2013
3*2013
Visuomenės socialinės teritorinės struktūros pažinimas visuotinio gyventojų surašymo kontekste
V Valatka
Filosofija. Sociologija 21 (4), 356-367, 2010
32010
Rezidencinė diferenciacija Lietuvoje posovietmečiu (gyventojų surašymų duomenų mažose teritorijose pagrindu)
V Valatka
Vilniaus universitetas, 2015
12015
Residential differentiation in post-soviet Lithuania (on the basis of small area Census data)
V Valatka
Vilniaus universitetas, 2015
2015
Research on socio-spatial differentiation in the context of decennial Censuses
V Valatka
FILOSOFIJA-SOCIOLOGIJA 21 (4), 357-367, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12