Polonca Kovač
Polonca Kovač
Full Prof., University of Ljubljana, Faculty of Administration
Patvirtintas el. paštas fu.uni-lj.si
Pavadinimas
Cituota
Cituota
Metai
Komentar Ustave Republike Slovenije
L Šturm, F Arhar, K Plauštajner, V Rijavec, L Toplak, M Blaha, F Bučar, ...
Fakulteta za državne in evropske študije, 2010
4832010
Upravni postopek in upravni spor
T Jerovšek, P Kovač, J Čebulj, G Virant
Fakulteta za upravo, 2007
2842007
Posebni upravni postopki
T Jerovšek, P Kovač, G Trpin, S Vlaj
Fakulteta za upravo, 2008
1832008
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP): s komentarjem
T Jerovšek, G Trpin, B Bugarič, M Horvat, E Kerševan, A Mužina, ...
Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti, 2004
962004
Teorija javne uprave
S Vlaj, J Šmidovnik, G Virant, M Brezovšek, F Bučar
Fakultet za upravo, 2006
902006
Komentar zakonov s področja uprave
B Bugarič, T Jerovšek, E Kerševan, R Pirnat, S Pličanič, ŠK Purg, G Trpin, ...
Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti, 2004
742004
Pravni in sociološki vidiki javnih pooblastil
P Kovač, T Jerovšek, R Pirnat
Fakulteta za upravo, 2006
732006
Upravno-procesne dileme o rabi ZUP: 133 vprašanj iz prakse z odgovori
P Kovač, M Remic, T Sever
Uradni list Republike Slovenije, 2010
662010
Ekonomski vidiki javne uprave
B Ferfila
Fakulteta za družbene vede, 2002
632002
Javne politike in javna ekonomika
B Ferfila, P Kovač
Fakulteta za družbene vede, 2000
562000
Administrative reforms and democratic governance
JM Eymeri-Douzans, J Pierre
Routledge, 2011
532011
Komentar Ustave Republike Slovenije, Dopolnitev–A [Commentary on the Constitution of the Republic of Slovenia, Supplement–A]
L Šturm, T Jerovšek, P Kovač
Brdo: The Faculty of Government and European, 2011
52*2011
Zakon o davčnem postopku: s komentarjem
T Jerovšek, I Simič, B Škof, P Kovač, M Wakounig, S Jerman, ...
Davčno izobraževalni inštitut, 2008
492008
Zakon o davčnem postopku: s komentarjem
T Jerovšek, I Simič, B Škof, P Kovač, M Wakounig, S Jerman, ...
Davčno izobraževalni inštitut, 2008
492008
Upravno-procesne dileme 3 v posebnih upravnih postopkih: 90 vprašanj z odgovori, sodno prakso in uvodno študijo o enakem varstvu pravic na področjih socialne varnosti, šolstva …
P Kovač, M Remic, T Sever
Uradni list Republike Slovenije, 2015
402015
Uredba o upravnem poslovanju: z uvodnimi pojasnili in izvedbenimi akti
Slovenija, P Kovač, M Remic, J Stare
Uradni list Republike Slovenije, 2008
352008
Podjetniška načela v upravljanju slovenske javne uprave
P Kovač
292002
Učinkovitost pravnih sredstev v upravnem postopku: The efficiency of legal remedies in the administrative procedure
P Kovač
282009
Upravno-procesne dileme o rabi ZUP. Del 2, 120 vprašanj iz prakse z odgovori in sodno prakso ter z uvodno študijo
P Kovač, I Rakar, M Remic
Upravno-procesne dileme o rabi ZUP. Del 2, 120 vprašanj iz prakse z odgovori …, 2012
262012
Trendi razvoja slovenske javne uprave kot nacionalne politike
P Kovač
Teorija in praksa 39 (6), 1037-1047, 2002
262002
Sistema negali atlikti operacijos. Bandykite vėliau dar kartą.
Straipsniai 1–20