Follow
Gediminas Petrauskas
Gediminas Petrauskas
Klaipėda University, Institute of Baltic Region History and Archaeology
Verified email at ku.lt
Title
Cited by
Cited by
Year
Naujausiųjų laikų konfliktų archeologija: Lietuvos partizaninio karo tyrimų atvejis
A Petrauskienė, G Petrauskas
Lietuvos archeologija 40, 221-253, 2014
122014
Laidosena viduramžių Lietuvoje: mirusiųjų deginimo paprotys
G Petrauskas
Vilniaus universitetas, 2017
112017
Prie Lietuvos valstybės susidarymo klausimo sugrįžtant: laidojimo papročių aspektas
G Petrauskas
Res humanitariae 17, 114-136, 2015
112015
The last pagan burials
G Petrauskas
Hundred years of archaeological discoveries in Lithuania/edited by Gintautas …, 2016
92016
Early Roman Iron Age jewellery in the Northern Barbaricum: between stylistic and technologicalsimplicity and luxury
A Bliujienė, G Petrauskas, J Bagdzevičienė, S Suzdalev, E Babenskas
Studies in Archaeometry: Proceedings of the Archaeometry Symposium at NORM …, 2020
72020
Partizanų bunkeris Daugėliškių miške: kompleksinių tyrimų studija ir šaltiniai
A Petrauskienė, G Petrauskas, V Vaitkevičius
Raseinių krašto istorijos muziejus, 2017
52017
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo bunkerio Daugėliškių miške tyrimai
G Petrauskas
ATL 2010 metais, 515-522, 2011
42011
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo bunkerio archeologiniai tyrimai Daugėliškių miške
A Čepulytė, G Petrauskas
Genocidas ir rezistencija, 165-172, 2011
42011
Bedugnės kapinynas
G Petrauskas
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2012 metais, 170-177, 2013
32013
Lietuvos partizaninio karo archeologijos dešimtmetis: tyrimų kryptys ir ateities perspektyvos
G Petrauskas
Acta historica universitatis Klaipedensis 40, 97-139, 2020
22020
Investigating bunkers: Lithuanian partisans, archaeology and excavation in Pagrenda forest
G Petrauskas, L Ivanovaitė
Europa orientalis, 179-205, 2019
22019
Užpelkių miško kautynių vieta
G Petrauskas, V Vaitkevičius, A Petrauskienė, E Kuckailis
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 653-656, 2018
22018
Blinstrubiškių miško partizanai: istorija, archeologija ir paveldosauga
G Petrauskas, A Petrauskienė
Iš Panevėžio praeities: miško broliai. XX konferencijos pranešimai, 54-72, 2018
22018
Mirusiųjų deginimo paprotys viduramžių Lietuvoje: kompleksinis požiūris į XIII-XIV a. degintinius kapinynus
G Petrauskas
Lietuvos archeologija 43, 175-216, 2017
22017
Užpelkių kautynių vietos žvalgymai
G Petrauskas, V Vaitkevičius, A Petrauskienė, E Kuckailis
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 587-592, 2015
22015
Archaeology of Modern Conflict: The War after the War in Lithuania and Battle of Užpelkiai Forest, 1949
G Petrauskas, A Petrauskienė, V Vaitkevičius
Fields of conflict [Recurso electrónico]: Conference 2018 Pequot Museum …, 2019
12019
Iš Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio istorijos: 1949 m. rugpjūčio 13 d. Užpelkių miško kautynės
G Petrauskas, A Petrauskienė, V Vaitkevičius
Acta historica universitatis Klaipedensis: The unending war? Baltic states …, 2018
12018
Archeologinių sluoksnių plovimas Lietuvoje ir Bajorų archeologinės ekspedicijos patirtis
G Petrauskas, V Vaitkevičius
Lietuvos archeologija 39, 235-254, 2013
12013
Kompleksiniai Sajų sodybos Balandiškyje tyrimai
G Petrauskas, V Vaitkevičius
Gimtasai kraštas 6, 94-100, 2013
12013
MANUFACTURE OF THE WELL-KNOWN CENTRAL AND NORTHEASTERN EUROPEAN EYE FIBULAE: PREVIOUSLY UNKNOWN TRICKS OF THE TRADE
A Bliujienė, K Peseckas, J Šapolaitė, Ž Ežerinskis, J Bagdzevičienė, ...
Radiocarbon 63 (5), 1369-1386, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20