Follow
Miglė Urbonaitė-Ubė
Title
Cited by
Cited by
Year
New evidence on the southeast Baltic Late Bronze Age agrarian intensification and the earliest AMS dates of Lens culinaris and Vicia faba
K Minkevičius, V Podėnas, M Urbonaitė-Ubė, E Ubis, D Kisielienė
Vegetation history and archaeobotany 29, 327-338, 2020
202020
Kukuliškių piliakalnis
M Urbonaitė-Ubė, E Ubis
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2017 metais, 115-119, 2018
82018
Klaipėdos pilies šiaurinė kurtina
G Zabiela, R Kraniauskas, E Ubis, M Ubė
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2016 metais, 183-193, 2017
62017
The Meaning of eagles in the Baltic region. A case study from the Castle of the Teutonic Order in Klaipėda, Lithuania (13th-14th century)
F Ehrlich, G Piličiauskienė, M Urbonaitė-Ubė, E Rannamäe
Archaeologia Lituana 21, 59-78, 2020
52020
Klaipėdos pilies rytinės kurtinos vietos tyrimai
G Zabiela, E ABRoMAVIčIUS, R Kraniauskas, M URBoNAITĖ, E Ubis
ATL 2014 metais, 210-217, 2015
52015
Kukuliškių piliakalnio su gyvenviete tyrimai
M Urbonaite-Ube
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2020 metais, 132-138, 2021
42021
Stoneware from the 14th to the 17th centuries found in archaeological excavations in Vilnius
M Urbonaitė-Ubė
Archaeologia Baltica 25, 191-202, 2018
32018
The English merchants' settlement in Šventoji: an analysis and interpretation of the artefacts
E Ubis, M Urbonaitė-Ubė
Archaeologia Baltica: The sea and the coastlands 23, 214-224, 2016
32016
Nauji leidiniai apie Lietuvos piliakalnius
M Urbonaitė-Ubė
Acta historica universitatis Klaipedensis: Medieval warriors in the Slavic …, 2018
22018
The Earliest maiolica ceramic dishes in the old town in Vilnius
M Urbonaitė-Ubė
Archaeologia Baltica: Horizons of archival archaeology 21, 163-172, 2015
22015
Global post-medieval/historical archaeology: the Baltic states
E Russow, E Tourigny, S Newstead, E Russow, I Ose, M Urbonaité-ubé
Post-medieval archaeology 55 (3), 432-441, 2021
12021
Vėlyvųjų Viduramz̆ių Ir Naujųjų Laikų Impotiniai Keraminiai Indai Vilniaus Miesto Ir Pilių Teritorijoje: Daktaro Disertacijos Santrauka Humanitariniai Mokslai, Istorijos …
M Urbonaitė-Ubė
Klaipėda Universitetas, 2018
12018
Multidisciplinary Research in Late Bronze Age Kukuliškiai Settlement (Klaipėda District): Methods and Primary Results
M Urbonaitė-Ubė
Archaeologia Lituana 23, 269-289, 2022
2022
Viduramžių Klaipėdos pramogos archeologijos duomenimis
M Urbonaitė-Ubė
Atrasti praeitį. Išsaugoti ateičiai: straipsniai, skirti archeologo Gintauto …, 2022
2022
Tarpdisciplininiai vėlyvojo bronzos amžiaus Kukuliškių gyvenvietės (Klaipėdos r.) tyrimai: metodika ir pirminiai rezultatai
M Urbonaitė-Ubė
Archaeologia Lituana 23, 269-289, 2022
2022
Imported tableware and socio-cultural change in the urban community: the case of early modern Vilnius
M Urbonaitė-Ubė
Archaeologia Baltica 29, 37-51, 2022
2022
Sodybos Bitėnų kaime tyrimai
M Urbonaitė-Ubė
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2020 (2020 metais,), 292-294, 2021
2021
Drabužių aksesuarai Klaipėdos pilies archeologinėje medžiagoje
M Urbonaitė-Ubė
Klaipėdos pilis: tyrimai ir šaltiniai/sudarytojas Gintautas Zabiela, 190-199, 2019
2019
IMPORTED POTTERY OF LATE MEDIEVAL AND EARLY MODERN PERIOD IN THE TERRITORY OF THE CITY AND CASTLES OF VILNIUS
M Urbonaitė-Ubė
2017
Renesanso epochos atspindžiai Vilniaus miesto XVI-XVII amžių keramikoje
M Urbonaitė-Ubė
Tautodailės metraštis, 32-39, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20