Follow
Raimonda Nabažaitė
Raimonda Nabažaitė
Klaipėda University, Institute of Baltic Region History and Archaeology
Verified email at ku.lt - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Ikireformacinio laikotarpio religiniai siužetai Klaipėdos reljefiniuose kokliuose
R Nabažaitė
Lietuvos archeologija, 121-144, 2013
82013
Vėlyvųjų viduramžių ir naujųjų laikų koklininkystė Klaipėdoje: tarp inovacijos ir kultūrinės tradicijos
R Nabažaitė
Klaipėdos universitetas., 2016
62016
Viduramžių ir naujųjų laikų Klaipėdos kokliai
R Nabažaitė
J. GENyS, L. RUTKAITIENĖ, R. SoNGAILAITĖ (sud.). Klaipėdos pilies ir …, 2015
52015
XVI amžiaus Klaipėdos koklio intymioji scena ir jos užkulisiai
R Nabažaitė
V. SAFRoNoVAS (sud.). Klaipėda Europos istorijos kontekstuose. Klaipėda, 66-83, 2013
52013
Klaipėdos senųjų evangelikų liuteronų bažnyčių ir jų aplinkos tyrimai
R Nabažaitė, M Rapkevičiūtė
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2016 (2016 metais,), 222-239, 2017
42017
ofenkacheln mit Täuferbildnissen
R NABAŽAITĖ
Deutsches Historisches Museum (Hrsg). Der Luthereffekt 500, 2017
42017
Tyrimai Šv. Jono bažnyčios aplinkoje Klaipėdoje
R Nabažaitė
ATL 2012 metais, 335-340, 2013
42013
The late medieval vessel stove tiles in the topographical context of Klaipėda
R Nabažaitė
Eesti Arheoloogia Ajakiri 18 (2), 102-115, 2014
22014
1542-1678 m. gyvenamojo namo dubeninių koklių krosnis prie Kurpių gatvės Klaipėdoje
R Nabažaitė
Kultūros paminklai, 28-37, 2010
22010
Interjero karalienė: Europos kultūros reiškiniai Klaipėdos krosnių kokliuose XIV-XVIII a
R Nabažaitė
Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2019
12019
XIX a. Klaipėdos silkių rūšiavimo sandėlio veikla ir infrastruktūra (prekybą ir jūrinę veiklą Klaipėdoje reprezentuojantys artefaktai)
A Poškienė, R Nabažaitė
Lietuvos muziejų rinkiniai, 31-38, 2023
2023
Koklinių krosnių fenomenas: tarp praktinės naudos ir kultūrinės tradicijos
R Nabažaitė
Klaipėdos universiteto leidykla, 2022
2022
Šv. Jono bažnyčios Klaipėdoje tyrimai
R Nabažaitė
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2020 (2020 metais,), 324-330, 2021
2021
Patalpų šildymo būdai viduramžių Klaipėdoje
R Nabažaitė
Klaipėdos pilis: tyrimai ir šaltiniai/sudarytojas Gintautas Zabiela, 62-87, 2019
2019
Alsėdžių dvaro tvenkinio žvalgymai 2016 m
R Nabažaitė
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2017 (2017 metais,), 224-227, 2018
2018
Reformacijos įvaizdžiai Klaipėdos koklių ikonografijoje
R Nabažaitė
Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų iki XVII amžiaus/sudarytoja Audronė …, 2018
2018
" The Travelling church" of Klaipėda town, Lithuania, in the historical and archaeological contexts
R Nabažaitė
Sacred monuments and practices in the Baltic Sea region: new visits to old …, 2017
2017
Religinių ženklų (ne) dermė XVII amžiaus krosnies puošyboje: Klaipėdos priemiesčio atvejis
R Nabažaitė
Acta historica universitatis Klaipedensis: The Reformationin the Southeast …, 2017
2017
IV istorijos ir archeologijos studijų doktorantų mokslinis seminaras: informacijos mainų ir kritinio mąstymo platforma
R Nabažaitė, V Jokubauskas
Acta historica universitatis Klaipedensis: Kristijono Donelaičio epochos …, 2013
2013
Vėlyvųjų viduramžių ir naujųjų laikų Klaipėdos puodyninių ir dubeninių koklių raida
R Nabažaitė
Klaipėdos universitetas., 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20