Vaida Steponavičienė
Vaida Steponavičienė
Nežinomas ryšys
El. paštas nepatvirtintas
Pavadinimas
Cituota
Cituota
Metai
Long-term effect of tillage systems, straw and green manure combinations on soil organic matter.
V Bogužas, R Mikučionienė, A Šlepetienė, A Sinkevičienė, V Feiza, ...
Zemdirbyste-Agriculture 102 (3), 2015
162015
The impact of tillage intensity and meteorological conditions on soil temperature, moisture content and CO2 efflux in maize and spring barley cultivation.
V Bogužas, A Sinkevičienė, K Romaneckas, V Steponavičienė, ...
Zemdirbyste-Agriculture 105 (4), 2018
92018
Soil water capacity, pore-size distribution and CO2 e-flux in different soils after long-term no-till management.
V Feiza, D Feizienė, A Sinkevičienė, V Bogužas, A Putramentaitė, ...
Zemdirbyste-Agriculture 102 (1), 2015
62015
Agroekosistemų tvarumas ir anglies sankaupos dirvožemyje taikant ilgalaikes kompleksines priemones
V Steponavičienė
32017
Organinių mulčių poveikis dirvožemio savybėms
D Jodaugienė, A Sinkevičienė, A Adamavičienė, V Steponavičienė, ...
Žemės ūkio mokslai 23 (3), 2016
32016
Organinių mulčių poveikis segetalinei florai ir augalų derlingumui
J Munikienė, A Sinkevičienė, D Jodaugienė, V Steponavičienė
Žemės ūkio mokslai 21 (4), 2014
22014
The effect of different soil tillage systems and crop residues on the composition of weed communities
V Steponavičienė, A Marcinkevičienė, LM Butkevičienė, L Skinulienė, ...
Agronomy 11 (7), 1276, 2021
12021
Ilgalaikės augalų kaitos derinių įtaka dirvožemio CO 2 emisijai ir sliekų kiekiui
L Skinulienė, V Bogužas, V Steponavičienė, A Sinkevičienė, ...
Žemės ūkio mokslai., 2019, t. 26, nr. 2, 2019
12019
Impact of different tillage on soil physical properties, CO2 emissions and winter oilseed rape yield
A Sinkevičienė, L Skinulienė, V Steponavičienė, G Černiauskaitė, ...
Žemės ūkio mokslai 28 (2), 2021
2021
The Influence of Long-Term Different Crop Rotations and Monoculture on Weed Prevalence and Weed Seed Content in the Soil
LM Butkevičienė, L Skinulienė, I Auželienė, V Bogužas, R Pupalienė, ...
Agronomy 11 (7), 1367, 2021
2021
Žemės dirbimo technologijų poveikis dirvožemio agrofizikinėms savybėms, CO2 emisijai ir žieminių rapsų derlingumui.
A Sinkevičienė, L Skinulienė, V Steponavičienė, G Černiauskaitė, ...
Zemès ukio Mokslai 28 (2), 2021
2021
Ilgalaikės augalų kaitos priešsėlių įtaka agrofizikinėms savybėms
L Skinulienė, V Bogužas, A Sinkevičienė, V Steponavičienė, D Strautinis
Žmogaus ir gamtos sauga 2021: mokslo straipsnių rinkinys= Human and nature …, 2021
2021
Skirtingo žemės dirbimo poveikis dirvožemio savybėms žieminių kviečių pasėlyje
V Steponavičienė, V Bogužas, L Skinulienė, A Sinkevičienė, ...
Žmogaus ir gamtos sauga 2021: mokslo straipsnių rinkinys= Human and nature …, 2021
2021
Skirtingų veislių žieminių kviečių poveikis piktžolių sėklų rūšinei sudėčiai dirvožemyje
A Sinkevičius, U Paškauskas, A Sinkevičienė, V Steponavičienė, ...
Žmogaus ir gamtos sauga 2021: mokslo straipsnių rinkinys= Human and nature …, 2021
2021
Ilgalaikis augalų kaitos derinių poveikis dirvožemio organinės anglies sankaupoms ir CO2 emisijai
L Skinulienė, V Bogužas, A Sinkevičienė, V Steponavičienė, ...
Žmogaus ir gamtos sauga 2021: mokslo straipsnių rinkinys= Human and nature …, 2021
2021
Skirtingų žieminių kviečių veislių grūdų kokybės palyginimas
A Sinkevičienė, U Paškauskas, V Steponavičienė, A Sinkevičius, ...
Žmogaus ir gamtos sauga 2021: mokslo straipsnių rinkinys= Human and nature …, 2021
2021
Skirtingų žemės dirbimo būdų poveikis pasėlio piktžolių sėklų kiekiui dirvožemyje
A Sinkevičius, T Petrikaitė, V Bogužas, J Sinkevičienė, L Skinulienė, ...
Herbologija 2021 [elektroninis išteklius]: piktžolių ekologija ir kontrolė …, 2021
2021
Soil physical state as influenced by long-term reduced tillage, no-tillage and straw management.
V Steponavičienė, V Bogužas, A Sinkevičienė, L Skinulienė, ...
Zemdirbyste-Agriculture 107 (3), 2020
2020
The effect of long-term crop rotation on the amount of weed seeds in the soil
L Skinulienė, V Bogužas, A Sinkevičienė, V Steponavičienė, ...
AgroEco 2020: 3rd International scientific virtual conference: Agroecosystem …, 2020
2020
Influence of fiber hemp crop densityon weeds and productivity
A Sinkevičienė, E Eigirdas, V Bogužas, L Skinulienė, V Steponavičienė
AgroEco 2020: 3rd International scientific virtual conference: Agroecosystem …, 2020
2020
Sistema negali atlikti operacijos. Bandykite vėliau dar kartą.
Straipsniai 1–20