Follow
Ion BOSTAN, Academician
Ion BOSTAN, Academician
Technical University of Moldova
Verified email at adm.utm.md
Title
Cited by
Cited by
Year
Resilient energy systems: renewables: wind, solar, hydro
I Bostan, AV Gheorghe, V Dulgheru, I Sobor, V Bostan, A Sochirean
Springer Science & Business Media, 2012
1092012
Sisteme de conversie a energiilor regenerabile
I BOSTAN, V DULGHERU, I SOBOR, V BOSTAN, A SOCHIREAN
Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007
522007
Aprecierea calităţii organelor de maşini la etapa de pregătire tehnologică a producţiei
I BOSTAN, S MAZURU, M VACULENCO
Universitatea Tehnică „Gh. Asachi “, Iaşi, 2004
412004
Processes generating non-standard profiles variable convex-concav of precessional gear
ION BOSTAN, S MAZURU, S SCATICAILOV
Technical Sciences 5 (2), 111-122, 2020
382020
Cinetic process of teeth grinding (The 15 th International Confercence Modern Tehnologies
I Bostan, S Mazuru, V Botnari
Quality and Innovation Vadul lui Voda Moldova Romānia, 2011
372011
Influence of the grinding parametrs on the characteristics of gears teeth outerlayer. Second part.
I Bostan, S Mazuru
Proceedings of The 13th International Conference Modern Tehnologies, 2009
37*2009
Antologia invenţiilor
I Bostan, V Dulgheru, V Bostan, R Ciupercă
Volumul 2. Transmisii planetare precesionale: teoria generării angrenajelor …, 2011
18*2011
Renewable energy conversion systems
I Bostan, V Dulgheru, I Sobor, V Bostan, A Sochirean
Bons Offices, Chișinău, 2007
182007
Precessionnye peredaci s mnogoparnym zacepleniem
I Bostan
Ed. Ştiinţa, Chişinău, 1991
161991
Transmisii planetare, precesionale şi armonice
I Bostan, V Dulgheru, S Grigoraş
Universitatea Tehnică a Moldovei, 1997
151997
Method of axial adjustment for precessional transmissions
I Bostan, S Mazuru, M Casian
MATEC Web of Conferences 178, 1-8, 2018
142018
Issues technology manufacturing precessional gears with nonstandard profile generating
I Bostan, S Mazuru, M Vaculenco, S Scaticailov
IX international congress “Machines, Technologies, Materials 2012” 1, 2012
142012
Issues technology manufacturing precessional gears with nonstandard profile generating.
I Bostan, SS Mazuru S., Vaculenco M.
IX international congress “Machines, Technologies, Materials 2012”, Varna …, 2012
142012
Antologia invenţiilor. Sisteme de conversie a energiilor regenerabile: fundamente teoretice, concepte constructive, aspecte tehnologice, descrieri de invenţii
I Bostan, CR Dulgheru V., Bostan V.
Ch. : Bons Offices 3, 458, 2009
14*2009
Precessionnye Peredaci s Mnogoparnym Zacepleniem.(Ed.) Ştiinţa, 356p
I Bostan
Chişinău, 1991
141991
Roată-satelit, Brevet de invenţie de scurtă durată BI 4731
B Ion, M Sergiu, S Serghei, C Maxim
BOPI, 2019
132019
Прецессионные передачи с многопарным зацеплением
ИА Бостан
Кишинэу: Штиинца, 1991
131991
Transmisie precesională
B Ion, M Sergiu, S Serghei, C Maxim
Brevet de invenţie de scurtă durată, 0
13
Procedeu de reglare a jocului axial in angrenajul conic, Brevet de invenţie de scurtă durată BI 1217
B Ion, M Sergiu, S Serghei, C Maxim
BOPI, 2017
122017
Metodă de calcul a componentei radiale a forţei de aşchiere la rectificarea angrenajelor
I Bostan, S Mazuru, S Scaticailov
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională TMCR 2001,Chişinău,, P. 280-283., 2001
12*2001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20