Follow
Sigita Kraniauskiene
Sigita Kraniauskiene
Verified email at ku.lt
Title
Cited by
Cited by
Year
Identiteto tyrimo metmenys: kartų identiteto paieška XX a. lietuvių autobiografijose
S Kraniauskienė
Sociologija. Mintis ir veiksmas 14, 40-52, 2004
492004
Biografinis metodas: dvi teorinės-metodologinės kryptys
S Kraniauskienė
Sociologija. Mintis ir veiksmas, 78-90, 2000
332000
Tapsmas suaugusiuoju: jaunimo socialinė branda Lietuvoje
S Kraniauskienė
Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2011
252011
Lyties tapatybės raiška XX a. lietuvių autobiografijose
S Kraniauskienė
Tiltai: humanitariniai ir socialiniai mokslai, 73-81, 2005
172005
Normatyvinis ir funkcinis kartų solidarumas Lietuvoje
S Kraniauskienė
Sociologija. Mintis ir veiksmas, 89-121, 2013
162013
Klaipėdos diskursai 1990–2010m
L Kraniauskas, A Gedutis, A Acus, S Kraniauskienė, J Viluckienė, ...
Klaipėdos universiteto leidykla, 2012
162012
Gimę socializme: pirmoji sovietmečio karta
L Žilinskienė, S Kraniauskienė, I Šutinienė
Vilniaus universiteto leidykla, 2016
152016
Sovietmečio atmintis gyvenimo istorijose
D Leinartė, L Žilinskienė, S Kraniauskienė, I Šutinienė, I Gečienė
Vilniaus universiteto leidykla, 2014
112014
Kartų solidarumas Lietuvoje: anūkų priežiūros įtaka senelių gerovei
S Kraniauskienė, M Gedvilaitė-Kordušienė
Sociologija. Mintis ir veiksmas, 239-264, 2012
112012
Tapatybės konstravimas biografijose (kartos ir lyties identitetas XX a. Lietuvių autobiografijose)
S Kraniauskienė
112003
Studentų pasitenkinimo studijų kokybe analizė: Klaipėdos valstybinės kolegijos atvejis
S Kraniauskienė, J Jonuševičienė, V Jakubauskienė, R Kavolius
Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei 1 (4), 69-78, 2011
102011
Socialinės brandos žymenys: atsiskyrimo nuo tėvų trajektorijos ir veiksniai
S Kraniauskienė
Lietuvos šeima: tarp tradicijos ir naujos realybės. Vilnius: Socialinių …, 2009
92009
Generációk: a fogalom gyakorlati alkalmazása
S Kraniauskiene
Világosság 63, 7-8, 2007
92007
Metodinės rekomendacijos rengiant socialinį tyrimą: nuo plano iki anketos
S Kraniauskienė
Klaipėda: KU leidykla, 2006
72006
Socializacijos modeliai lietuvių biografijose: lyties ir laiko aspektas
S Kraniauskienė
Sociologija. Mintis ir veiksmas 9, 66-74, 2002
52002
Klaipėdos kraštas 1945-1960 m.: naujos visuomenės kūrimasis ir jo atspindžiai šeimų istorijose
S Kraniauskienė, S Pocytė, R Leiserowitz, I Šutinienė
Klaipėdos universiteto leidykla, 2019
42019
Research ethics in Soviet memory studies
S Kraniauskienė, L Žilinskienė
Soviet past in the post-socialist present: methodology and ethics in Russian …, 2015
42015
Metodologiniai laiko problemos tyrimo ypatumai sociologijoje
S Kraniauskienė
Tiltai, 41-48, 2002
42002
" Čia ne (buvo) Lietuva": Klaipėda po Antrojo pasaulinio karo–naujosios visuomenės prisiminimai
S Kraniauskienė
Sociologija. Mintis ir veiksmas, 169-198, 2017
12017
Kaip jaučiasi senjorai Klaipėdos mieste
F Stepukonis, L Kraniauskas, S Kraniauskienė, A Jurgutis
Mokslo studija. Klaipėdos universiteto leidykla 63, 2015
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20