Follow
Jolanta Skurdauskienė
Jolanta Skurdauskienė
Verified email at ku.lt - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Privatūs palivarkai Žemaitijoje XVI a. antroje pusėje: arealas ir steigimo tendencijos
J Skurdauskienė
Acta Academiae Artium Vilnensis 55, 103-118, 2009
32009
Privatūs valdų kompleksai ir susisiekimas. Dar vienas atvykusių bajorų evangelikų, bažnyčių fundatorių, žemėvaldos formavimo aspektas Žemaitijoje XVI a. antrojoje pusėje–XVII a …
J Skurdauskienė
Acta historica universitatis Klaipedensis: Krikščioniškosios tradicijos …, 2013
12013
Palivarkinis ūkis privačiuose Žemaitijos dvaruose XVI amžiuje
J Skurdauskienė
Klaipėdos universiteto leidykla, 2011
12011
Kunigaikštis Mykolas Mikalojus Oginskis–lietuvių kultūrinių aspiracijų rėmėjas
J Skurdauskienė
Žemaičių žemė, 21-23, 2005
12005
Aspects of Southeast Baltic social history: the 14th to the 18th centuries
M Ščavinskas, J Skurdauskienė, K Universitetas
Institute of Baltic Region History and Archaeology Klaipėda University, 2020
2020
Aspects of Southeast Baltic Social History: the 14th to the 18th Century
M Ščavinskas, J Skurdauskienė
Klaipėda University Press, 2020
2020
Įvadas
M Ščavinskas, J Skurdauskienė
Acta historica universitatis Klaipedensis: Aspects of Southeast Baltic …, 2020
2020
Kaip ir kur keliavo Žemaičių vyskupijos parapijiečiai? Pastotės prievolė 1675-1677 m. vizitacijų duomenimis
J Skurdauskienė
Acta historica universitatis Klaipedensis 41, 145-163, 2020
2020
Žemaitijos žydų kultūros paveldo atspindžiai
H Vitkus, J Skurdauskienė
Klaipėdos universiteto leidykla, 2019
2019
Įvadas
J Skurdauskienė, M Ščavinskas
Acta historica universitatis Klaipedensis: The unknown land of Žematija: the …, 2019
2019
Vertybių transformacijos Baltijos regiono rytinėje pakrantėje brandžiaisiais viduriniais-ankstyvaisiais naujaisiais amžiais: projekto šaltinių žinynas
D Elertas, E Miltakis, SC Rowell, J Skurdauskienė, M Ščavinskas, ...
[Klaipėdos universiteto leidykla], 2015
2015
Privačių valdų dvaro (palivarkinio) ūkio raidos bruožai XVI a. antrosios pusės Žemaitijoje
J Skurdauskienė
Vertybių transformacijos: Baltijos regiono rytinė pakrantė XIII-XVIII …, 2015
2015
Vertybių transformacijos: Baltijos regiono rytinė pakrantė XIII-XVIII amžiais
D Barasa, D Elertas, E Miltakis, SC Rowell, J Skurdauskienė, ...
Klaipėdos Universiteto Baltijos Regiono Istorijos ir Archeologijos Institutas, 2015
2015
Prisitaikyti prie ekonominių sąlygų: Solomereckių Kelmės valdos atvejis (1550-1591 m.)
J Skurdauskienė
Kultūra-ekonomika-visuomenė: sąveika ir pokyčiai viduramžiais ir …, 2015
2015
Vertybių transformacijos Baltijos regiono rytinė pakrantėje brandžiaisiai viduriniais-ankstyvaisiais naujaisiais amžiais: projekto šaltinių žinynas
SC Rowell, D Barasa, D Elertas, E Miltakis, J Skurdauskienė, ...
Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, 2015
2015
Žemaičių vyskupijos parapinių valdų socialinė organizacija XVI a. antrosios pusės Katalikų bažnyčios krizės metu
J Skurdauskienė
Krikščionių visuomenės raidos atodangos LDK vakarinėje dalyje ir Prūsijoje …, 2015
2015
Plungės žemės ūkio parodos medalis Žemaičių dailės muziejaus rinkinyje
J Skurdauskienė
Numizmatika 9, 205-208, 2012
2012
Dailininko Juozo Bagdono kūrybinis palikimas Lietuvoje
J Skurdauskienė
Žemaičių žemė, 54-59, 2012
2012
Palivarkinis ūkis privačiuose Žemaitijos dvaruose XVI amžiuje: daktaro disertacijos santrauka
J Skurdauskienė
Klaipėdos Universitetas, 2011
2011
Kunigaikščio Mykolo Mikalojaus Oginskio lituanistinė veikla tautinio kultūrinio sąjūdžio metu (XIX a. antroji pusė-XX a. pradžia)
J Skurdauskienė
Acta Academiae artium Vilnensis. Dailė 47, 217-225, 2008
2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20