Follow
Jolanta Skurdauskienė
Jolanta Skurdauskienė
Verified email at ku.lt - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Privatūs palivarkai Žemaitijoje XVI a. antroje pusėje: arealas ir steigimo tendencijos
J Skurdauskienė
Acta Academiae Artium Vilnensis 55, 103-118, 2009
22009
Kaip ir kur keliavo Žemaičių vyskupijos parapijiečiai? Pastotės prievolė 1675-1677 m. vizitacijų duomenimis
J Skurdauskienė
Acta historica universitatis Klaipedensis 41, 145-163, 2020
12020
Palivarkinis ūkis privačiuose Žemaitijos dvaruose XVI amžiuje
J Skurdauskienė
Klaipėdos universiteto leidykla, 2011
12011
Kunigaikštis Mykolas Mikalojus Oginskis–lietuvių kultūrinių aspiracijų rėmėjas
J Skurdauskienė
Žemaičių žemė, 21-23, 2005
12005
Vaistinėlė: dingusio dvarų pasaulio paslaptis
J Skurdauskienė
Acta historica universitatis Klaipedensis 43, 215-218, 2022
2022
Žemaitija: savivaizdžiai, reprezentacijos, atmintys
D Mačiulis, J Skurdauskienė
Klaipėdos universiteto leidykla, 2021
2021
Aspects of Southeast Baltic Social History: the 14th to the 18th Centuries: Baltijos Pietrytinės Pakrantės Socialinės Istorijos Aspektai: XIV-XVIII Amžiais
M Ščavinskas, J Skurdauskienė
Klaipėdos universiteto leidykla, 2020
2020
Įvadas
M Ščavinskas, J Skurdauskienė
Acta historica universitatis Klaipedensis: Aspects of Southeast Baltic …, 2020
2020
Žemaitijos žydų kultūros paveldo atspindžiai
H Vitkus, J Skurdauskienė
Klaipėdos universiteto leidykla, 2019
2019
Įvadas
J Skurdauskienė, M Ščavinskas
Acta historica universitatis Klaipedensis: The unknown land of Žematija: the …, 2019
2019
Vertybių transformacijos Baltijos regiono rytinėje pakrantėje brandžiaisiais viduriniais-ankstyvaisiais naujaisiais amžiais: projekto šaltinių žinynas
D Elertas, E Miltakis, SC Rowell, J Skurdauskienė, M Ščavinskas, ...
[Klaipėdos universiteto leidykla], 2015
2015
Privačių valdų dvaro (palivarkinio) ūkio raidos bruožai XVI a. antrosios pusės Žemaitijoje
J Skurdauskienė
Vertybių transformacijos: Baltijos regiono rytinė pakrantė XIII-XVIII …, 2015
2015
Vertybių transformacijos: Baltijos regiono rytinė pakrantė XIII-XVIII amžiais
D Barasa, D Elertas, E Miltakis, SC Rowell, J Skurdauskienė, ...
Klaipėdos Universiteto Baltijos Regiono Istorijos ir Archeologijos Institutas, 2015
2015
Prisitaikyti prie ekonominių sąlygų: Solomereckių Kelmės valdos atvejis (1550-1591 m.)
J Skurdauskienė
Kultūra-ekonomika-visuomenė: sąveika ir pokyčiai viduramžiais ir …, 2015
2015
Vertybių transformacijos Baltijos regiono rytinė pakrantėje brandžiaisiai viduriniais-ankstyvaisiais naujaisiais amžiais: projekto šaltinių žinynas
SC Rowell, D Barasa, D Elertas, E Miltakis, J Skurdauskienė, ...
Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, 2015
2015
Žemaičių vyskupijos parapinių valdų socialinė organizacija XVI a. antrosios pusės Katalikų bažnyčios krizės metu
J Skurdauskienė
Krikščionių visuomenės raidos atodangos LDK vakarinėje dalyje ir Prūsijoje …, 2015
2015
Privatūs valdų kompleksai ir susisiekimas. Dar vienas atvykusių bajorų evangelikų, bažnyčių fundatorių, žemėvaldos formavimo aspektas Žemaitijoje XVI a. antrojoje pusėje–XVII a …
J Skurdauskienė
Acta historica universitatis Klaipedensis: Krikščioniškosios tradicijos …, 2013
2013
Plungės žemės ūkio parodos medalis Žemaičių dailės muziejaus rinkinyje
J Skurdauskienė
Numizmatika 9, 205-208, 2012
2012
Dailininko Juozo Bagdono kūrybinis palikimas Lietuvoje
J Skurdauskienė
Žemaičių žemė, 54-59, 2012
2012
Palivarkinis ūkis privačiuose Žemaitijos dvaruose XVI amžiuje: daktaro disertacijos santrauka
J Skurdauskienė
Klaipėdos Universitetas, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20