Follow
Marius Scavinskas
Marius Scavinskas
dr. Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Klaipėdos universitetas
Verified email at ku.lt
Title
Cited by
Cited by
Year
Some Notes on the Issue of the Development of Balt Society in the Ninth to the 13th Centuries in the Context of the Socio-Political Structures of the Baltic Region
M Ščavinskas
Archaeologia Baltica: Societies of the past: approaches to landscape, burial …, 2013
62013
On the Crusades and Coercive Missions in the Baltic Region in the Mid-12th Century and Early 13th Century. The Cases of the Wends and Livonians
M Ščavinskas
Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 63 (4), 499-527, 2014
52014
The Christianisation of the Past (the E􏰈 ample of the Baltic Society in High Middle Ages)
M Ščavinskas
Quaestiones Medii Aevi Novae, 355-383, 2017
22017
Kryžius ir kalavijas: krikščioniškųjų misijų sklaida Baltijos jūros regione X-XIII amžiais
M Ščavinskas
" Baltų lankų" leidyba, 2012
22012
Forms of coercion in peaceful Christian missions
M Ščavinskas
Lithuanian Historical Studies 16 (1), 119-141, 2011
22011
Aukštojo mokslo reformos miražas, arba kur dingsta svarstymai apie kokybę?
M Ščavinskas
Kultūros barai, 6-10, 2017
12017
Kai kurios vakarų baltų karinės aristokratijos formavimosi problemos XIII a. pirmojoje pusėje Baltijos regiono christianizacijos kontekste
M Ščavinskas
Kultūra-ekonomika-visuomenė: sąveika ir pokyčiai viduramžiais ir …, 2015
12015
Czy stosowano przemoc podczas pokojowych misji chrystianizacyjnych: kilka uwag o misjach chrystianizacyjnych w strefie bałtyckiej
M Ščavinskas
Zapiski historyczne 78, 7-30, 2013
12013
Kas tarpukariu siejo tautinę lietuvių istoriografiją, lietuvių christianizaciją ir" lenkų apaštalus"?
M Ščavinskas
Kultūros barai, 74-82, 2009
12009
Sielų kopimas į kalną: krikščioniškasis vaizdinio dėmuo
M Ščavinskas
Kultūros barai, 68-77, 2021
2021
Crusading Europe. Essays in Honor of Christopher Tyerman. Hrsg. von GEM Lippiatt and Jessalynn L. Bird
M Ščavinskas
Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 69 (2), 257-259, 2020
2020
Aspects of Southeast Baltic Social History: the 14th to the 18th Centuries: Baltijos Pietrytinės Pakrantės Socialinės Istorijos Aspektai: XIV-XVIII Amžiais
M Ščavinskas, J Skurdauskienė
Klaipėdos universiteto leidykla, 2020
2020
Aspects of Southeast Baltic social history: the 14th to the 18th centuries
V Jokubauskas, S Posytė, V Safronovas, M Ščavinskas
Klaipėda University Press, 2020
2020
Aspects of Southeast Baltic Social History: the 14th to the 18th Century
M Ščavinskas, J Skurdauskienė
Klaipėda University Press, 2020
2020
Aspects of Southeast Baltic Social History: The 14th to the 18th Centuries
M Ščavinskas, J Skurdauskienė, K Universitetas
Institute of Baltic Region History and Archaeology Klaipėda University, 2020
2020
Saints and Sainthood around the Baltic Sea. Identity, Literacy, and Communication in the Middle Ages. Hrsg. von Carsten Selch Jensen, Tracey R. Sands, Nils Holger Petersen …
M Ščavinskas
Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 68 (1), 107-109, 2019
2019
Ką 1219 m. įvykiai Mežuotnėje bylojo apie žemgalių visuomenės sanklodą?
M Ščavinskas
Acta historica universitatis Klaipedensis 39, 49-69, 2019
2019
Įvadas
J Skurdauskienė, M Ščavinskas
Acta historica universitatis Klaipedensis: The unknown land of Žematija: the …, 2019
2019
Crusading on the Edge.
M Ščavinskas
Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 67 (3), 401-403, 2018
2018
Slovanské Pohanství ve středověkých latinských pramenech, vybral, přeložil, úvodem a poznámkami opatřil Jiří Dynda
M Ščavinskas
Lithuanian historical studies 22, 174-181, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20