Follow
arnold reijndorp
arnold reijndorp
Professor Socialeconomic and spatial developments of new urban area
Verified email at uva.nl
Title
Cited by
Cited by
Year
Stadswijk: stedenbouw en dagelijks leven
A Reijndorp
NAi Uitgevers, 2015
86*2015
Buitenwijk: Stedelijkheid op afstand
A Reijndorp, V Kompier, S Metaal, I Nio, B Truijens
NAi, 1998
521998
In search of new public domain, Rotterdam
M Hajer, A Reijndorp
NAi Publishers. Hanson, J.(2000). Urban transformations: A history of design …, 2001
49*2001
De alledaagse en de geplande stad: over identiteit, plek en thuis
A Reijndorp, L Reijnders
AmsterdamSUN Trancity, 2010
332010
Eigenlijk een geniale wijk: dagelijks leven in de Indische buurt
G Anderiesen, A Reijndorp, E Bartlema
Het Spinhuis, 1990
25*1990
Atlas Westelijke Tuinsteden Amsterdam: De geplande en de geleefde stad
I Nio, A Reijndorp, W Veldhuis
Trancity, 2008
202008
Privé-terrein: Privaat beheerde woondomeinen in Nederland
S Lohof, A Reijndorp
Rotterdam, Netherlands: NAi Publishers, 2006
192006
Adolescent Almere: Hoe een stad wordt gemaakt
JJ Berg
NAi Uitgevers, 2007
152007
Gescheiden werelden: sociale segmentering in 19e eeuwse stadswijken
G Anderiesen, A Reijndorp
Centrum voor Grootstedelijk Onderzoek, Universiteit van Amsterdam, 1989
151989
Themawijk: wonen op een verzonnen plek
S Meier, A Reijndorp
BussumThoth, 2010
132010
The city as bazaar
A Reijndorp
Open city: Designing coexistence, 93-101, 2009
122009
Heritage discourse and public space
MA Hajer, A Reijndorp
Framework-the Finnish Art Review 1, 2004
122004
Leefstijlen: wonen in de 21e eeuw
A Reijndorp, V Kompier, L de Haas
NAI Uitg., 1997
101997
Residential hyperspace: building" convincing ambiences" for the middle classes
S Meier, A Reijndorp
Urban geography 33 (3), 442-463, 2012
92012
Atlas nieuwe steden: de verstedelijking van de groeikernen
A Reijndorp, L Bijlsma, I Nio
[Haarlem etc.] TrancityŨValiz, 2012
92012
Smaak voor de stad. Een studie naar de stedelijke woonvoorkeur van gezinnen
L Karsten, A Reijndorp, J van Zwaard
Den HaagMinisterie VROM, 2006
92006
De kern van het ruimtelijk beleid: een onderzoek naar het begrip ruimtelijke kwaliteit
A Reijndorp, B Truijens, IHL Nio, H Visser, V Kompier
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 1998
81998
Op zoek naar de middenklasse
A Reijndorp, J Van der Zwaard
Rotterdam. Het vijfentwintigste jaarboek voor het democratisch socialisme …, 2004
72004
Vooruitkomen in achterstandswijken
A Reijndorp
Het sociale tekort 14, 127-141, 1997
71997
Het stedelijk theater: ruimtelijk beleid en openbare ruimte
A Reijndorp, IHL Nio
Thoth, 1996
71996
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20