Stebëti
ÇAĞATAY KARAKÖY
ÇAĞATAY KARAKÖY
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Patvirtintas el. pağtas cumhuriyet.edu.tr
Pavadinimas
Cituota
Cituota
Metai
Development of a novel integrated CCSD-ITARA-MARCOS decision-making approach for stackers selection in a logistics system
A Ulutaş, D Karabasevic, G Popovic, D Stanujkic, PT Nguyen, Ç Karaköy
Mathematics 8 (10), 1672, 2020
982020
The impacts of external debt on economic growth in transition economies
A Uzun, C Karakoy, B Kabadayi, OS Emsen
Chinese business review 11 (5), 2012
802012
An analysis of the logistics performance index of EU countries with an integrated MCDM model
A Ulutaş, Ç Karaköy
Economics and Business Review 5 (4), 49-69, 2019
592019
G-20 Ülkelerinin lojistik performans endeksinin çok kriterli karar verme modeli ile ölçümü
A Ulutaş, Ç Karaköy
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (2), 71-84, 2019
372019
CRITIC ve ROV yöntemleri ile bir kargo firmasının 2011-2017 yılları sırasındaki performansının analiz edilmesi
A ULUTAŞ, Ç KARAKÖY
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (1), 223-230, 2019
362019
Liberalizasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkileri: Göreceli Gelişmiş ve Az Gelişmiş Geçiş Ekonomileri Deneyimleri
S Emsen, MK Değer, Ç Karaköy
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2006
222006
Balkan ülkelerinde lojistik performans endeksi değerlendirilmesi
Ç Karaköy, U Ölmez
Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar …, 2019
122019
Çok kriterli karar verme yöntemleri ile lojistik merkezi yeri seçimi
A Ulutaş, Ç Karaköy, KH Arıç, E Cengiz
İktisadi Yenilik Dergisi 5 (2), 45-53, 2018
122018
Evaluation of LPI values of transition economies countries with a grey MCDM model
A Ulutaş, Ç Karaköy
Handbook of research on applied AI for international business and marketing …, 2021
102021
An analysis of the logistics performance index of EU countries with an integrated MCDM model. Economics and Business Review, 5 (4), 49-69
A Ulutaş, Ç Karaköy
102019
MERKEZİ ASYA VE KAFKAS EKONOMİLERİNDE ENTEGRASYONUN OLABİLİRLİĞİ: AB’DEKİ KÖMÜR-ÇELİK TOPLULUĞU BENZERİ SU VE ENERJİDE İŞBİRLİĞİ ARAYIŞI
ÖS Emsen, ÖGDÇ KARAKÖY
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (1), 181-202, 2009
102009
Kadın Girişimciliği
B Tunçsiper, Ç Karaköy, N Kafa
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi …, 2008
102008
Orta Asya’da Doğrudan Yabanci Sermaye Yatirimlari: Politikalari, Stratejileri ve Teşvikler Üzerine Değerlendirme
Ç Karaköy
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 (2), 251-266, 2006
102006
Geçiş Ekonomilerinde Dış Borçlulukta Değişmeler
A Uzun, Ç Karaköy, S Emsen
International Conference on Eurasian Economies, 12-14, 2011
72011
YÜKSEK VE ORTA GELİRLİ ÜLKELERDE BÜYÜME VE LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
ÇK SALİM ÜRE
AL -FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ ISBN – 978-605-7875-66-2 …, 2019
6*2019
ULUSLARARASI ŞİRKETLERDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI VE LOJİSTİK ANLAYIŞ: SİVAS ÖZELİNDE BİR UYGULAMA
BK Çağatay KARAKÖY
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ 20 (Sayı 1), 447-461, 2019
5*2019
OECD ülkelerinde borsa ve ekonomik özgürlük ilişkileri. 3
S ÜRE, K SADEGHZADEH, Ç KARAKÖY, ÖS EMSEN
Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 336-345, 2019
52019
ÇİN EKONOMİSİNDE BÜYÜMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: YÜKSEK TEKNOLOJİK MAL İHRACATININ BELİRLEYİCİLERİ.
H AKSU, AF AYDEMÝR, Ç KARAKÖY, ZÇ YURTTANÇIKMAZ, ...
Cumhuriyet Universitesi Journal of Economics & Administrative Sciences (JEAS …, 2018
52018
Türkiye ve AB Ülkelerinde Dışa Açıklığın İstihdam Üzerine Etkileri
Z Özdemir, İ Yalman, Ç Karaköy
International Conference on Eurasian Economie, 1-4, 2014
52014
Kırgızistan’da doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında uluslararası muhasebe standartlarının rolü
H Akay, Ç Karaköy
Uluslararası Sermaye Hareketleri Ve Gelişmekte Olan Piyasalar Uluslar Arası …, 2008
52008
Sistema negali atlikti operacijos. Bandykite vëliau dar kartà.
Straipsniai 1–20