Stebėti
Loreta Buksnyte-Marmiene
Loreta Buksnyte-Marmiene
Psichologijos profesorė, Vytauto Didžiojo universitetas
Patvirtintas el. paštas vdu.lt
Pavadinimas
Cituota
Cituota
Metai
Didžiojo penketo asmenybės bruožų ir kognityvinio stiliaus sąsajos
L Bukšnytė, K Kovalčikienė, A Ciūnytė
International journal of psychology: a biopsychosocial approach, 125-143, 2012
232012
Darbuotojo gerovė ir pozityvi darbo aplinka: integruotas teorinis modelis.
L Gustainienė, A Pranckevičienė, L Bukšnytė-Marmienė, ...
Management of Organizations: Systematic Research, 2014
202014
Valstybės tarnautojų pasitenkinimo darbu ir kognityvinio stiliaus ryšys
L Bukšnytė, K Švobaitė
International journal of psychology: a biopsychosocial approach, 9-28, 2009
202009
Towards an understanding of doctoral students’ professional identity complexity
K Kovalcikiene, L Buksnyte-Marmiene
Procedia-Social and Behavioral Sciences 191, 2693-2698, 2015
192015
Psichologijos kursinių ir magistro baigiamojo darbo rašymo metodiniai nurodymai
L Bukšnytė-Marmienė, E Kavaliauskaitė
Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2007
172007
Veiklos tyrimas organizacijoje: socialinių paslaugų senyvo amžiaus žmonėms atvejis
R Naujanienė, A Endriulaitienė, J Ruškus, L Gustainienė, N Mažeikienė, ...
Vytauto Didžiojo universitetas, 2016
102016
Career of doctoral candidates: new instrument to measure doctoral student's professional identity
K Kovalčikienė, L Bukšnytė-Marmienė
Padova: Università di Padova, 2013, 2013
62013
Vyresniųjų paauglių depresijos simptomų, delinkventinio elgesio, savęs vertinimo ir šeimos aplinkos kintamųjų sąsajos
O Malinauskienė, L Bukšnytė-Marmienė
52014
Bedarbių asmenybės savybių ypatumai skirtingos nedarbo trukmės grupėse
L Bukšnytė, L Vaitkūnienė
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 21-40, 2012
52012
Attitudes of staff members towards development of elder care organizations: The role of leadership effectiveness in private and public sectors
A Endriulaitiene, A Stelmokiene, G Geneviciute-Janoniene, L Gustainiene, ...
International Journal of Public Leadership, 2017
32017
Biuro darbuotojų organizacinio pilietiškumo sąsajos su įsitraukimu į darbą bei suvokiamu organizaciniu palaikymu
L Ulejevienė
32014
Profesinio identiteto raiškos perspektyvos Lietuvos doktorantų karjeros vizijoje
K Kovalčikienė, L Bukšnytė-Marmienė
Karjeros projektavimas: tyrimai ir konsultavimas, 65-94, 2014
32014
Policijos pareigūnų darbe patiriamo streso ir streso įveikos strategijų sąsajos su profesiniu nuovargiu
A Norkus
32013
Veiklos tyrimo dalyvaujant įgyvendinimas Lietuvos organizacijose: galimybės ir iššūkiai
G Jarašiūnaitė, L Bukšnytė-Marmienė, A Endriulaitienė, ...
Socialinis darbas: patirtis ir metodai, 169-180, 2015
22015
Links between depression symptoms, delinquent behavior, self-esteem and family environment variables among adolescents
O Malinauskienė, L Bukšnytė-Marmienė
Social Inquiry into Well-Being 13 (1), 40-49, 2014
22014
Suaugusiųjų tarpusavio santykių kokybės poroje, konfliktų sprendimo stilių ir subjektyviai vertinamos sveikatos ryšys
R Joffė, L Bukšnytė-Marmienė, V Gudonis, I Pilkauskienė, A Goštautas, ...
Vytauto Didžiojo universitetas, 2014
22014
Moterų pasitenkinimo kūno vaizdu sąsajos su pasitenkinimu santykiais poroje
R Mykolaitytė
22013
Doktoranto pasitenkinimą studijomis prognozuojantys veiksniai
K Kovalčikienė, L Bukšnytė-Marmienė
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013, 2013
22013
Thinking styles and professional choice satisfaction of social profile students: implications for academic achievement in university
K Kovalcikiene, L Buksnyte-Marmiene
Psychology Research 3 (1), 40, 2013
22013
Lifestyle dynamics and efficacy of systematic training for effective parenting (step) on parenting style and perception of child behavior: doctoral dissertation: social …
J Jonynienė
Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012
22012
Sistema negali atlikti operacijos. Bandykite vėliau dar kartą.
Straipsniai 1–20