Follow
Hektoras Vitkus
Title
Cited by
Cited by
Year
Valia priešintis: paramilitarizmas ir Lietuvos karinio saugumo problemos: mokslo monografija
V Jokubauskas, J Vaičenonis, V Vareikis, H Vitkus
Klaipėda: Druka, 2015
172015
Didysis karas visuomenėje ir kultūroje: Lietuva ir Rytų Prūsija
V Safronovas, V Jokubauskas, V Vareikis, H Vitkus
Klaipėdos universiteto leidykla, 2018
142018
Mažoji Lietuva kaip lietuvių atminties vieta: teorinis modelis
H Vitkus
Acta historica universitatis Klaipedensis: Daugiareikšmės tapatybės …, 2011
52011
Smulkiojo verslo lituanizacija tarpukario Lietuvoje: ideologija ir praktika
H Vitkus
Žydai Lietuvos ekonominėje-socialinėje struktūroje/sudarė Vladas …, 2006
42006
Holokausto atminties raida Lietuvoje
H Vitkus
32008
Lietuvos šauliai, Latvijos aizsargai ir Estijos kaitseliitai Holokausto akistatoje: lyginamoji analizė
H Vitkus
Lituanistica 61 (3), 2015
22015
Sąjungininkai ir (ar) priešai: tautinių mažumų įvaizdžiai Lietuvos šaulių sąjungos, Latvijos Aizsargi ir Estijos Kaitseliit ideologijose
H Vitkus
Acta historica universitatis Klaipedensis: Paramilitarism in the Eastern …, 2014
22014
Istorinė atmintis ir holokaustas: problemos samprata
H Vitkus
Genocidas ir rezistencija, 51-65, 2005
22005
16-osios lietuviškosios šaulių divizijos kariai žydai: istorija ir atminimas
J Stončius, H Vitkus, Z Vitkus
Klaipėdos universiteto leidykla, 2020
12020
Žydų kariai Lietuvos (Lietuvių) NeprikLausomybės kovose 1919–1923 metais. ką ŽiNome apie jų motyvus?
H Vitkus
Acta historica universitatis Klaipedensis 38, 163-185, 2019
12019
The Shift in the Lithuanian approach towards the Russian Army, 1914-1915
H Vitkus
Acta historica universitatis Klaipedensis: The Great War in Lithuania and …, 2017
12017
" Die Russen in Ostpreussen": Rusijos ir rusų įvaizdžiai 1914-1939 m. Vokietijoje publikuotuose atsiminimuose apie Didįjį karą Rytų Prūsijoje
H Vitkus
Darbai ir dienos 67, 31-67, 2017
12017
Žydų civilizacijos pabaiga Europoje ir Klaipėdos krašte
H Vitkus
Klaipėda Europos istorijos kontekstuose/sudarytojas ir mokslinis redaktorius …, 2013
12013
Pergalės mito pančiai: dar kartą apie kovą dėl istorinės atminties
H Vitkus
Kultūros barai, 6-12, 2010
12010
Antrojo pasaulinio karo pabaigos Rytų Prūsijoje recepcija Rusijos istorinėje politikoje
H Vitkus
Acta historica universitatis Klaipedensis: Antrojo pasaulinio karo pabaiga …, 2009
12009
Jews as Lithuanian Army Soldiers in 1918–1940 (a quantitative analysis)
V Jokubauskas, H Vitkus
Lithuanian Historical Studies 25 (1), 99-133, 2021
2021
Unwelcome memory: Holocaust monuments in the Soviet Union
H Vitkus
Lithuanian Historical Studies 24, 238-247, 2020
2020
Žemaitijos žydų kultūros paveldo atspindžiai
H Vitkus, J Skurdauskienė
Klaipėdos universiteto leidykla, 2019
2019
Knyga apie Antrojo pasaulinio karo atmintis ir atminčių karus Lietuvoje
H Vitkus
Acta historica universitatis Klaipedensis 36, 245-253, 2018
2018
Holokausto atminties panauda sovietinėje Lietuvoje: ideologinis aspektas
H Vitkus
Holokaustas nacių okupuotose Rytų ir Vakarų Europos valstybėse: tyrimai ir …, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20