Prof. Habil. Dr. Algimantas Zakarevicius
Prof. Habil. Dr. Algimantas Zakarevicius
Professor of Measurement Engineering, Geodesy and Cartography, Vilnius Gediminas
Patvirtintas el. paštas vgtu.lt
Pavadinimas
Cituota
Cituota
Metai
Optimization of weighted aggregated sum product assessment
EK Zavadskas, Z Turskis, J Antucheviciene, A Zakarevicius
Elektronika ir elektrotechnika 122 (6), 3-6, 2012
4572012
Evaluation of ranking accuracy in multi-criteria decisions
EK Zavadskas, A Zakarevicius, J Antucheviciene
Informatica 17 (4), 601-618, 2006
2062006
Multiple criteria construction management decisions considering relations between criteria
J Antuchevičiene, EK Zavadskas, A Zakarevičius
Technological and economic development of economy 16 (1), 109-125, 2010
1212010
Measuring congruence of ranking results applying particular MCDM methods
J Antucheviciene, A Zakarevicius, EK Zavadskas
Informatica 22 (3), 319-338, 2011
1102011
Ranking redevelopment decisions of derelict buildings and analysis of ranking results
J Antucheviciene, EK Zavadskas, A Zakarevicius
Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research 46 (2), 37-62, 2012
592012
Darnaus miesto vystymo (-si) daugiatikslė selektonovacija
J Šaparauskas
Vilnius Gediminas Technical University, 2004
402004
Dabartinių geodinaminių procesų Lietuvos teritorijoje tyrimas [Investigation of the recent geodynamic processes in the territory of Lithuania]. Vilnius: Technika. 195 p
A Zakarevičius
Journal of Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment, 2000-2004, 2003
382003
Dabartinių vertikalių Žemės plutos judesių Lietuvos teritorijoje tyrimas
A Zakarevičius
Vilnius: Technika 276, 1994
33*1994
Strain and stress fields of the Ignalina NPP area from GPS data and thin-shell finite element modelling, NE Lithuania
S Šliaupa, A Zakarevičius, A Stanionis
Geologija, 27-35, 2006
232006
Lietuvos geodezinių tinklų koordinačių sistemos ir jų ryšiai
A Zakarevičius
Vilnius: Technika, 1996
221996
Statistines kontroles taikymo galimybes vertinant žemes sklypu kadastro duomenu kokybe
A Zakarevičius, I Jonauskiene
Geodezija ir kartografija 33 (4), 115-119, 2007
182007
Investigation of the recent geodynamic processes in the territory of Lithuania
A Zakarevicius
Vilnius, Technika, 195, 2003
182003
A model of recent vertical movements of the earth's surface in Lithuania: integration of geodetic levelling data and geological parameters.
A Zakarevičius, A Anikėnienė, S Šliaupa, R Šliaupienė, Ž Dėnas
Geologija, 2008
172008
609. Some issues of the National Gravimetric Network development in Lithuania
E Paršeliūnas, R Obuchovski, R Birvydien, P Petroškevičius, ...
162010
Horizontal deformations of the Earth's crust in the Baltic region from GPS data
A Zakarevicius, E Parseliunas, S Sliaupa, A Stanionis, R Stephenson
7TH International conference environmental engineering, 2008
152008
Erdviniu geodinaminiu itempiu tyrimas pagal geodeziniu matavimu rezultatus
A Zakarevičius, A Stanionis
Geodezija ir kartografija 33 (1), 21-25, 2007
152007
Žemes plutos erdviniu deformaciju nustatymas taikant GPS matavimu duomenis
A Zakarevičius, A Stanionis
Geodezija ir kartografija 32 (4), 88-91, 2006
142006
Tectonic interpretation of measured recent movements of the earth surface of sedimentary basin
A Zakarevičius, S Šliaupa, R Puzienė, A Anikėnienė, A Būga, Ž Dėnas
The 6th International Conference „Environmental Engineering, 26-27, 2005
142005
Modelling the horizontal movements and deformations of the earth crust by the finite element method
A Zakarevičius, A Stanionis
Geodesy and cartography 30 (2), 35-40, 2004
132004
European project on higher education in the fields related to geomatics as support for mobility of students and teachers
A Lisec, LÁ Ruiz Fernández, M Krevs, M Calvo, ML Palanques, B Markus, ...
ISPRS XXI International Congress, Beijing, China, 2008
112008
Sistema negali atlikti operacijos. Bandykite vėliau dar kartą.
Straipsniai 1–20