Dangis Gudelis
Dangis Gudelis
associate professor, Department of Public Administration, Mykolas Romeris University
Patvirtintas el. paštas mruni.eu
Pavadinimas
Cituota
Cituota
Metai
Naujosios viešosios vadybos taikymo teoriniai ir praktiniai aspektai
A Guogis, D Gudelis
Viešoji politika ir administravimas, 26-34, 2003
1232003
Viešojo ir privataus sektorių partnerystės galimybės
D Gudelis, V Rozenbergaitė
Viešoji politika ir administravimas, 58-73, 2004
502004
Socialinių paslaugų sektoriaus plėtros galimybės Lietuvoje
A Guogis, D Gudelis
Viešoji politika ir administravimas, 77-85, 2005
482005
Pilietinė visuomenė ir socialinė politika: Naujosios viešosios vadybos galimybės
A Guogis, D Gudelis
Filosofija. Sociologija, 14-19, 2003
262003
Viešojo administravimo ir verslo vadybos integracijos perspektyvos: viešojo ir privataus sektorių sąveikos modelis
A Guogis, D Gudelis
252014
Socialinių paslaugų tobulinimas Lietuvos savivaldybėse
A Vareikytė, A Kaziliūnas, A Guogis, D Gudelis, J Mickus
Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2006
252006
Nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių santykių reikšmė, plėtojant vietinę demokratiją: atvejo tyrimai dviejose Lietuvos savivaldybėse
A Guogis, D Gudelis, A Stasiukynas
182014
Savivaldybių veiklos matavimo modeliai ir jų įgyvendinimo galimybės Lietuvoje
D Gudelis
Doctoral disertation, Mykolas Romeris University, 2007
142007
Lietuvos savivaldybių veiklos matavimo būklės vertinimas
D Gudelis
112014
Viešasis valdymas
V Smalskys, D Gudelis, A Patapas, J Urbanovič, A Guogis, A Raipa, ...
Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 108-149, 2010
102010
Integrating public and business management: a model of interaction between public and private sectors
D Gudelis, A Guogis
International Review on Public and Nonprofit Marketing 8 (1), 1-9, 2011
92011
Pagrindinės viešojo administravimo sąvokos
D Gudelis
Kn. Smalskys, V.(red.), Viešasis valdymas, 23-39, 2010
92010
The importance of the NGO–municipal relations in developing local democracy. A case study of two Lithuanian municipalities
A Guogis, D Gudelis, A Stasiukynas
International Review on Public and Nonprofit Marketing 5 (1), 15-33, 2008
92008
Naujoji viešoji vadyba
D Gudelis, A Patapas
Kn.: V. Smalskys (red.). Viešasis valdymas. Vilnius: Mykolo Romerio …, 2010
82010
Viešasis valdymas: vadovėlis
V Smalskys
Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidybos centras, 2010
72010
INOVACIJOS EUROPOS SĄJUNGOS ŠALIŲ REGIONUOSE: VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUCIJŲ VAIDMUO.
K MASIULIS, T SUDNICKAS, Ž ŽIDONIS, D GUDELIS
Public Administration (16484541) 1 (21), 2009
72009
Assessing “global Lithuania”: the strengths and weaknesses of Lithuanian diaspora engagement strategy
D Gudelis, L Klimavičiūtė
Journal of Baltic studies 47 (3), 325-348, 2016
62016
Improving public governance by using performance evaluation and knowledge management approaches
D Gudelis
62015
Lietuvos diasporos potencialo panaudojimas valstybės gerovei kurti: Europos Sąjungos šalių narių geroji praktika
D Gudelis, I Gečienė, L Jakulevičienė
Tyrimo ataskaita. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. Online: http://www …, 2012
62012
Guogis A
D Gudelis
Viešojo administravimo ir verslo vadybos integracijos perspektyvos: viešojo …, 2009
62009
Sistema negali atlikti operacijos. Bandykite vėliau dar kartą.
Straipsniai 1–20